Στο χώρο του εργαστηρίου μας, στον πάγκο εργασίας, οι μαθητές εργάζονται

για να συνδέσουν  τα  διάφορα εξαρτήματα που έχουν συγκεντρωθεί.

Home page