Καταφέραμε να δημιουργήσουμε με προσωπική εργασία και ατέλειωτες ώρες εργασίας, μια αίθουσα διδασκαλίας σύγχρονη με όλα τα  εποπτικά σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εδώ γίνεται μάθημα δύο τάξεων σε διαφορετικές ή ίδιες ώρες.

Home page