Μετά από πολλές ώρες θεωρίας και διδασκαλίας,  φτάσαμε στο στόχο μας:

Με βάση την τεχνολογία χαράζουμε και δημιουργούμε το μέλλον μας.

 

Home page

 

Tip: Upload all the published files to the same folder of your website, then copy and paste the "embed code" below to your webpage to embed this flash slide show on your website.

Embed Code: