Η τοποθέτηση και η λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών έγινε:

Home page