Μήνας Δενδροφύτευσης


Τον μήνα Ιανουάριο στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης

 

των κατοίκων του σε θέματα σεβασμού του Περιβάλλοντος

 

πραγματοποιείται εκτεταμένη δεντροφύτευση.

 

Ενδεικτικά το 2009 φυτεύτηκαν 1200 δέντρα σε κοινόχρηστους

 

χώρους και σε πάρκα του της περιοχής