Ασχολίες - Ανάπτυξη - Παραγωγή

Η κύρια ασχολία των κατοίκων του Δήμου είναι η γεωργία και σε μικρή κλίμακα η κτηνοτροφία. Οι τεράστιες γόνιμες γεωργικές εκτάσεις που αποκαλύφθηκαν με την αποξήρανση της λίμνη έπρεπε να καλλιεργηθούν από τους ντόπιους και τους νεοφερμένους κατοίκους.

 Οι καλλιέργειες γίνονται με τα πιο σύγχρονα μηχανικά μέσα και σε συνδυασμό με την τελειοποίηση του αρδευτικού συστήματος που υπάρχει στην έκταση της πρώην λίμνης, βοήθησαν πάρα πολύ στην αύξηση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
Μετά τον πόλεμο του 1940 ο κάμπος της Κρύας Βρύσης αποτελούσε τον ευφορότατο όλης της Ελλάδας σε παραγωγή σιτηρών.

                   

Πολλές  καλλιέργειες,  το βαμβάκι, το σιτάρι, το καλαμπόκι, το παντζάρι, το σπαράγγι, το κριθάρι, η ντομάτα, αλλά και οι δεντροκαλλιέργειες, κυρίως των ροδακινιών, τα θερμοκήπια με την παραγωγή ζαρζαβατικών, όλες αυτές οι καλλιέργειες ιδιαίτερα μετά το 1965, αναβάθμισαν εντυπωσιακά το οικονομικό και βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής

.

Από το 1990 και μετά αξιόλογο κομμάτι στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην περιοχή, αποτελούν και τα βιολογικά προϊόντα με αντίστοιχη μεταποιητική μονάδα που υπάρχει στη πόλη.
 Η πόλη της Κρύας Βρύσης αποτελεί  και το οικονομικό και διοικητικό κέντρο του κάμπου διαθέτοντας έναν σημαντικό αριθμό δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, εμπορικών καταστημάτων και βιοτεχνιών που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.