Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος

 " Γινόμαστε πρεσβευτές του τόπους μας"

γνωρίσαμε τους πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας

και το τεράστιο έργο που επιτελούν.

Στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται αρκετοί σύλλογοι

Ο Σύλλογος  " Μακεδόνες "  που ιδρύθηκε το 2009 από ντόπιους  κατοίκους της περιοχής.

 Ο Σύλλογος Ηπειρωτών  " Ο Πύρρος "  που ιδρύθηκε το 1981.

Ο Σύλλογος Ποντίων "Αλέξανδρος Υψηλάντης" που ιδρύθηκε το 1970.

Ο Σύλλογος "Σωκράτης" με θεατρική ομάδα.