ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 • Κείμενα Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία Β ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Κείμενα Λογοτεχνίας κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Νεοελληνική γλώσσα
 • Αρχαία ελληνική γραμματεία Β Λυκείου
 • Σχολικός επαγγελματκός προσανατολισμός
 • Προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας
 • Ερευνητική εργασία (PROJECT)
 • Διδακτική μεθοδολογία
 • Αγωγή υγείας
 • Συμβουλευτική
 • Ερευνητική εργασία και ΣΕΠ
 • Χρήσιμες συνδέσεις
 • Επικοινωνία
 •  

  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που αφορούν στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό:
  "Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα"
  ( ΑΣΠΑΙΤΕ, 11-12/12/2009)
  Εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων:
  "Περιπτώσεις προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης" ( Παιδ. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αθηνών, 26-29/4/2007).
  "Πρόληψη σχολικής υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής (Διεθνές Συνέδριο: "Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πράξη στην Ειδική Αγωγή Παν. Αιγαίου και Ε.Κ.Δ.Δ,10-10-2010 )
  "Σύνδεση Γενικής και Ειδικής Αγωγής, μελέτη περίπτωσης: πρόγραμμα αγωγής υγείας σε ΓΕΛ"(Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής  15,-18/4/2010, ΕΚΠΑ)
  "Η διάχυση της μεθοδολογίας ΣΕΠ: προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας (ΕΛΕΣΥΠ, Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ, 8/12/2012 Παν. Πειραιώς)
  Άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά κλπ
  Επικοινωνήστε μαζί μας: elmpilanaki@sch.gr