Καθηγητής Μαθηματικών: Οικονόμου  Κώστας

e-mail : 202metra@gmail.com

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

   

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

1η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
2η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
3η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

4η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Κάνετε κλικ σε έναν από τους

παρακάτω αριθμούς για "θέματα" εξετάσεων.)

1 ,2, 3 ,4, 5, 6,7,9,10,11,

12,13,14,15,16