Headlines

Γνώριμες διαστάσεις

Μια καταγραφή εκπαιδευτικών εργαλείων

Διευθύνσεις URL

Διδάσκοντας με κόμικ

Γνώριμες διαστάσεις

Posted in: Εφαρμογές web 2.0 | Comments (0)

Το BBC μας προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας Dimensions τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε γεγονότα, μνημεία, ιστορικούς τόπους σε μια κλίμακα η οποία θα μας δώσει μια περισσότερο σαφή ιδέα για το μέγεθός τους. Αν αναρωτιόσασταν για το μέγεθος της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, τώρα μπορείτε να την τοποθετήσετε σε γνώριμο σε σας πλαίσιο και να αποκτήσετε μια καθαρή εικόνα των διαστάσεών της.

Όπως αναφέρουν είνια μια προσπάθεια να ανακαλύψουν νέους τρόπους συνομιλίας με την ιστορία, αξιοποιώντας ψηφιακά υλικά και μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιάσουμε μέσω της εφαρμογής τις δικές μας απεικονίσεις, αλλά εξετάζουν την υλοποίηση της ιδέας στο μέλλον.

Εκπαιδευτική αξιοποίηση: Είναι μια εφαρμογή που θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετά χρήσιμη στο μάθημα της ιστορίας καθώς περιλαμβάνει αρκετές χρονικές περιόδους και διαφορετικά θέματα. Η αισθητοποίηση σε γνώριμη για το μαθητή κλίμακα μεγεθών που αλλιώς δύσκολα θα γίνονταν κατανοητά θα αποτελέσει το εφαλτήριο να περάσουμε σε μια μεγαλύτερη εμβάθυνση με τη χρήση των κατάλληλων ερωτημάτων.

epap @ Νοεμβρίου 25, 2010

Μια καταγραφή εκπαιδευτικών εργαλείων

Posted in: Εφαρμογές web 2.0, Νέες τεχνολογίες | Comments (0)

epap @ Νοεμβρίου 8, 2010

Διευθύνσεις URL

Posted in: Εφαρμογές web 2.0 | Comments (0)

Σας έχει τύχει η ανάγκη να προσθέσετε στα ψηφιακά σας κείμενα μια υπερμεγέθη διεύθυνση url, πολλές φορές της τάξης των τριών και παραπάνω σειρών; Αν ναι συνεχίστε να διαβάζετε. Όχι ότι μας δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα, αλλά αφού η google μας δίνει τη λύση, γιατί να μην την αξιοποιήσουμε;
Στη διεύθυνση λοιπόν http://goo.gl/ επικολλούμε το url που θέλουμε να σμικρύνουμε και παίρνουμε μια νέα, μικρή και εύκολα διαχειρίσιμη διεύθυνση. Για παράδειγμα: H διεύθυνση www.ecb.int/paym/sepa/benefits/consumers/html/index.en.html μετατρέπεται με τη χρήση της υπηρεσίας σμίκρυνσης σε http://goo.gl/XnDVy. Εδώ που τα λέμε, αν υπήρχε ανάλογη υπηρεσία σμίκρυσνης ελλειμμάτων, θα την αξοποιούσαμε πολύ ευχαριστως στη δύσκολη σημερινή συγκυρία!

epap @ Νοεμβρίου 8, 2010

Διδάσκοντας με κόμικ

Posted in: Διδακτικό υλικό | Comments (1)

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για την αξιοποίηση των κόμικ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εμείς το έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια στην Περιβαλλοντική μας ομάδα με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Σας παραπέμπω σε προηγούμενα σημειώματά μας:

http://users1.sch.gr/epap/wordpress/?p=47
http://users1.sch.gr/epap/wordpress/?p=43
http://users1.sch.gr/epap/wordpress/?p=41

epap @ Νοεμβρίου 4, 2010

Τα Wikis στην εκπαίδευση

Posted in: Εφαρμογές web 2.0, Νέες τεχνολογίες | Comments (0)

Τα Wiki (προφέρεται βίκι ή ουίκι) είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε όλους να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τις σελίδες του. Σε ένα wiki, διάφορα άτομα μπορούν να γράφουν μαζί (όχι ταυτοχρόνα όμως όπως αυτό γίνεται με εργαλεία collaborating writing). Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου ή τη διερεύνηση ενός προβλήματος ή τη συζήτηση ενός σημαντικού θέματος. Αν ένα άτομο κάνει κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να το διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην σελίδα, πράγμα που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση και ενημέρωση. Το διασημότερο wiki είναι η wikipedia με τις εθικές της υλοποιήσεις π.χ τη βικιπαίδεια στην Ελλάδα.
Ο σκοπός και οι κανόνες είναι διαφορετικοί σε διάφορα wiki, όπως και οι αντίστοιχοι ανάλογα κανόνες συμπεριφοράς.
Ποια είναι τα οφέλη από την αξιοποίηση των wiki στη σχολική πραγματικότητα;
  1. Μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούν οι μαθητές της τάξης μας ή και διαφορετικών τάξεων κατασκευάζοντας περισσότερο δημιουργικά τη δική τους γνωστική ύλη
  2. Η γνώση αντιμετωπίζεται με κριτικό τρόπο μέσα από μια συνεχή διαιδκασία ελέγχου, κριτικής, διόρθωσης και συμπλήρωσης των θεμάτων που συζητούνται.
  3. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται επίσης στόχοι στο επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών ( ή και των εκπαιδευτικών ενός ή περισσότερων σχολείων), αλλά και η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεργασίας και αλληλεγγύης στον εκπαιδευτικό χώρο.
Πιθανές εκπαιδευτικές εφαρμογές
  1.  Με τα wiki μια ομάδα εκπαιδευτικών μπορεί να κατασκευάσει ένα δικτυακό τόπο στον οποίο να δίνεται η δυνατότητα συζήτησης σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, π.χ. Ιστορία Γ΄Λυκείου, στον οποίο επίσης να συγκεντρώνεται υλικό ( για παράδειγμα σενάρια ή σχέδια μαθήματος, σημειώσεις, βίντεο κ.α)  για την καλύτερη διδασκαλία του μαθηματος.
  2. Οι μαθητές μιας τάξης μπορούν συνεργατικά να επεξεργαστούν μια μεγάλη θεματική ενότητα με κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν. Για παράδειγμα στην Έκθεση Έκφραση της Β΄Λυκείου θα μπορούσε να προσεγγισθεί με τον τρόπο αυτό η ενότητα της είδησης δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να συνεπεξεργαστούν ειδήσεις της τρέχουσας επικαιρότητας, με συνδέσμους, φωτογραφίες ή βίντεο, να τις οργανώσουν με διαφορετικό τρόπο και να συγγραψουν τις δικές τους ειδήσεις είτε από τη γειτονιά τους είτε από το σχολείο.
  3. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε wiki μετά από μια σχολική ή εξωσχολική δραστηριότητα, καλώντας όλους όσοι συμμετείχαν να συμβάλλουν σε μια προσπάθεια αποτύπωσης των όσων έγιναν.
Κοινός παρονομαστής: Τα παιδιά μετατρέπονται από παθητικοί καταναλωτές γνώσης σε συνδημιουργούς της δικής τους γνώσης, στην ουσία κατασκευάζουν συνεργατικά τη δική τους αφήγηση αντιμετωπίζοντας κριτικά και ερευνητικά τις αφηγήσεις των άλλων.
Ακολουθεί: Ένα κατατοπιστικό βίντεο για τα wiki.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://www.blogger.com/goog_538172407
http://el.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://dreamteam.wikidot.com/
Ιστότοποι για δημιουργία wiki
http://www.wikidot.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://www.wikispaces.com/

epap @ Νοεμβρίου 1, 2010

Το ψηφιακό φροντιστήριο

Posted in: Διδακτικό υλικό, Νέες τεχνολογίες | Comments (0)

Να μην κατηγορούμε μόνο το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Αμάθειας, πρέπει να αναγνωρίζουμε και τις καλές του προσπάθειες. Οργανώθηκε και λειτουργεί, με τρία προς το παρόν μαθήματα κατευθύνσεων, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική και λιγοστή ύλη, το ψηφιακό φροντιστήριο προετοιμασίας των μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Δομημένο στη λογική του moodle περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις και βιντεομαθήματα. Θα εμβαθύνουμε περισσότερο, όταν προχωρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής του, αν και τα συνολικά προβλήματα της Λυκειακής βαθμίδας σήμερα είναι τέτοιας μορφής, που παρεβάσεις αυτού του είδους καταλήγουν να είναι περισσότερο ασκήσεις επικοινωνίας, παρά ενέργειες ουσίας. Μακάρι να διαψευστούμε…

http://www.study4exams.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=40
http://www.study4exams.gr/anc_greek/

epap @ Νοεμβρίου 1, 2010

Αλλάζοντας το εκπαιδευτικό παράδειγμα

Posted in: Νέες τεχνολογίες | Comments (0)

Τέσσερα χρόνια μετά , ο Ρόμπινσον επανέρχεται με μια ακόμα ομιλία για να υποστηρίξει την προώθηση δραστικών αλλαγών στην εκπαίδευση, τη δημιουργία νέου παραδείγματος  σύμφωνο με τις ανάγκες των παιδιών και της εποχής μας.

Υποστηρίζει με καυστικό και συγχρόνως διασκεδαστικό τρόπο ότι από κέντρα τυποποιημένης μάθησης στηριζόμενα στο βιομηχανικό μοντέλο, πρέπει να μετατραπούν σε εκπαιδευτικά συστήματα όπου η ευαισθησία στο εύρος και στο βάθος των δημιουργικών αποθεμάτων κάθε παιδιού, η εξατομικευμένη διδασκαλία και η ενθάρρυνση να ακολουθήσουν τις έμφυτες κλίσεις τους, θα κυριαρχούν. Έκλεισε την ομιλία του με ένα ποίημα του Γέιτς

«Αν είχα τ’ ουρανού την πλουμιστή τη φορεσιά
την υφασμένη από χρυσό κι απ’ ασημένιο φως
Τη γαλανή, τη μελιχρή, τη μαυροκεντημένη φορεσιά
Από νύχτα κι από μέρα κι από αποσπερίσιο φως
Τη φορεσιά μου θα άπλωνα κάτω από τα πόδια σου
Μα εγώ που είμαι φτωχός έχω μόνο τα όνειρά μου
Τα όνειρά μου άπλωσα κάτω από τα πόδια σου.
Πάτα ελαφρά γιατί πατάς πάνω στα όνειρά μου».

 συμπληρώνοντας…

Και κάθε μέρα, με κάθε τρόπο, τα παιδιά μας, απλώνουν τα όνειρά τους κάτω από τα πόδια μας. Εμείς πρέπει να πατήσουμε όσο πιο ελαφριά γίνεται».

Η ομιλία του με ελληνική μετάφραση.

Και προσέξτε μια εκπληκτική παρουσίαση των απόψεών του με σχέδιο.

epap @ Νοεμβρίου 1, 2010

Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση

Posted in: Νέες τεχνολογίες | Comments (0)

Ο Κεν Ρόμπινσον είναι ένας Βρετανός συγγραφέας, ομιλητής και σύμβουλος για θέματα εκπαίδευσης, ο οποίος μάλλον κάθε φορά που παρουσιάζει ως ομιλητής τις απόψεις του για την εκπαίδευση δημιουργεί αν μη τι άλλο αίσθηση. Το μαρτυρούν τα γεγονότα: Η πρώτη ομιλία του, το 2006, με θέμα » Τα σχολεία σκοτώνουν τη δημιουργικότητα» προβλήθηκε εκατό εκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο, ενώ μεταφράστηκε σε 46 γλώσσες.

«Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους να απομακρύνονται από τη δημιουργικότητα»

υποστηρίζει ο Ρόμπινσον και αναδεικνύοντας τη σημασία του λάθους στην εκπαιδευτική και όχι μόνο διαδικασία παραθέτει την άκολουθη άποψη:

Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αν δεν είσαι προετοιμασμένος να κάνεις λάθος, δεν θα σκεφτείς ποτέ κάτι πρωτότυπο.
Και μέχρι να φτάσουν στην ενηλικίωση, τα περισσότερα παιδιά έχουν χάσει αυτή την ικανότητα. Φοβούνται να κάνουν λάθος. Διοικούμε τις εταιρίες μας με αυτό τον τρόπο. Στιγματίζουμε τα λάθη. Και διευθύνουμε σήμερα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα όπου τα λάθη είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους κάνοντάς τους να ξεχνούν τις δημιουργικές του ικανότητες.

Δε νομίζω πως μπορεί να διαφωνήσει κανείς,στοχαζόμενος τις δικές του εμπειρίες στο σχολείο είτε ως μαθητής ή καθηγητής είτε και ως γονιός.

epap @ Νοεμβρίου 1, 2010

Ερωτηματολόγια στο web 2.0

Posted in: Εφαρμογές web 2.0 | Comments (0)

Η χρησιμότητα των ερωτηματολογίων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναμφισβήτητη. Εργαλείο ανάλυσης προβλημάτων, αποσαφήνισης στασεων, μέσο επικοινωνίας και εφαλτήριο συνεργασίας προσφέρει ακόμη τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης στο μονοδιάστατο σχολικό χώρο. Τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η συμπλήρωση και ανάλυση των δεδομένων του παρέχουν την ευκαιρία ανάπτυξης σημαντικών γνωστικών και μεταγνωστικών ι κανοτήτων, όσο και τη βελτίωση στάσεων και δεξιοτήτων.
Ιδιαίτερα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση αποδείχθηκαν πολύτιμα εργαλεία συμβάλλοντας μάλιστα και στην προώθηση του τεχνολογικου γραμματισμού, εξαιρετικά αναγκαίου για την εποχή μας. Το web μας δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουνε, να προωθήσουμε συλλέγοντας πληροφόρηση αλλά και να την αναλύσουμε με ευκολια. Η ερμηνεία βέβαια είναι μια άλλη ιστορία.

Ηλεκτρονικα ερωτηματολόγια

  • http://www.advancedsurvey.com/: Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας όσων ερωτήσεων θέλουμε, πολλαπλής επιλογής, αλλά και συμπλήρωσης πεδίου κειμένου. Προσφέρει επίσης  παρουσίαση των αποτελεσμάτων με απλά γραφήματα, ραβδογράμματα. Το χρησιμοποιήσαμε στο ΚΠΕ για το σχεδιασμό του προγράμματος «Αειφόρο – Βιώσιμο σχολείο». Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας το νούμερο 72408 στην επιλογή «Take A Survey» box
  • http://fotoll.com/: Δημιουργούμε ερωτηματολόγια με φωτογραφίες, οι οποίες δηλώνουν τις προτεινόμες επιλογές. Δείτε το παράδειγμα http://fotoll.com/Which_sport_do_you_prefer
  • http://www.ask500people.com/: Θέτουμε μια ερώτηση και οι απαντήσεις μπορούν να έρθουν απ’ όλο τον κόσμο! Κοιτάξτε το παράδειγμα http://www.ask500people.com/questions/which-type-of-social-network-do-you-merely-use
  • Και φυσικά το πιο εξελιγμένο εργαλείο μας το προσφέρουν τα google docs. Φτιάχνουμε ερωτηματολόγια με ευκολία και ποικιλία ερωτήσεων, μπορούμε να το αποστείλουμε με mail, αλλά και να δοθεί απλά το link για απάντηση στο web ή ακόμη να το ενσωματώσουμε με κώδικα στο blog ή στην ιστοσελίδα μας. Προσφέρει επίσης ανάλυση των αποτελεσμάτων σε υπολογιστικό φύλλο. Σχετικές πληροφορίες: http://www.slideshare.net/mikechui/using-google-docs-for-quality-feedback

epap @ Νοεμβρίου 1, 2010

Εργαλεία του web 2.0

Posted in: Εφαρμογές web 2.0 | Comments (0)

Σε παλαιότερο post κάναμε μια αναφορά στο web 2.0 και στα γενικά χαρακτηριστικά του σε μια εποχή που το web 3.0 κάνει έντονη την παρουσία του. Στον εκπαιδευτικό χώρο βέβαια τα πράγματα δεν κινούνται τόσο γρήγορα καθώς υποδομές και θεσμικό πλαίσιο αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της νέας εποχής. Μια αρκετά καλή τρισδιάστατη παρουσίαση εργαλείων του web 2.0 στη διεύθυνση http://web2.gdo.com/ μας ανοίγει έναν κόσμο, αν όχι ουσιαστικών δυνατοτήτων, τουλάχιστον συζήτησης για τον τρόπο αξιοποίησής τους στην παιδαγωγική διαδικασία και για την αποτελεσματικότητά των τεχνολογικών μέσων που μας προσφέρονται σήμερα.

epap @ Νοεμβρίου 1, 2010