Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β’ Λυκείου 2020-2021

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β’ Λυκείου 2020-2021

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Βιβλία

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Βιβλία

Γ΄ Λυκείου Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΑΠΣ Βιβλίο μαθητή Τετράδιο μαθητή Βιβλίο καθηγητή Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Γ’ τάξη (Οδηγίες μελέτης μαθητή) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Γ’ τάξη (Ασκήσεις) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β΄ Λυκείου Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ ΑΠΣ  και Βιβλίο Α΄ Λυκείου Εφαρμογές Πληροφορικής (Επιλογής) ΑΠΣ  και Βιβλίο

Οδηγίες διδασκαλίας για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ της Γ΄ τάξης ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Γενικού Λυκείου κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες διδασκαλίας για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ της Γ΄ τάξης ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Γενικού Λυκείου κατά το Σχολικό Έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́ και Δ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β’ Λυκείου 2017-2018

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β’ Λυκείου 2017-2018