Διαδικασία Πιστοποίησης
Περιεχόμενο Εξέτασης
Προετοιμασία
Δείγματα Ερωτήσεων
Οδηγοί & Εγχειρίδια Υποστήριξης Διαδικασιών
Αρχική Σελίδα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.

Το παρόν κείμενο έχει σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για:

  • Τη διαδικασία πιστοποίησης, η οποία η πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
  • Το περιεχόμενο της εξέτασης
  • Τον τρόπο προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για την πιστοποίηση.

Που θα γίνεται;

Η διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών θα υλοποιηθεί κατ΄ αρχήν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.), τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Παν/μίων και ΤΕΙ που επιλέγονται με ανοικτή διαδικασία.

Πως ο εκπαιδευτικός θα επιλέγει που θα πιστοποιηθεί;

Κάθε εκπαιδευτικός που επιθυμεί να πιστοποιηθεί, θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά αίτηση στον κόμβο του έργου, επιλέγοντας το ΚΕ.ΠΙΣ. και την ημερομηνία που τον ενδιαφέρει να πιστοποιηθεί. Ο κόμβος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ θα ενεργοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα ενημερώνεται κατάλληλα από την Επιτροπή Επιμόρφωσης κάθε περιοχής καθώς και από τους κόμβους του έργου.

Πόσες φορές μπορεί να συμμετάσχει;

Ο εκπαιδευτικός θα έχει στη διάθεσή του τρεις δυνατότητες συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης, οι οποίες θα πρέπει να απέχουν χρονικά μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα.

Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του ΥΠΕΠΘ για τη διενέργεια της πιστοποίησης έχει το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ).

© 2003, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων