Επιστροφή στο Πληροφοριακό Υλικό
Αρχική Σελίδα
Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εγγραφα για την 'Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση'

Αρχείο Word

Τροποποίηση της ΥΑ 137612/ΚΓ/30-11-2007 με θέμα την Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Επιμόρφωσης (29468/ΚΓ/16-03-2009) .

Αρχείο Acrobat

Τροποποίηση της ΥΑ 5307/ΚΓ/17-1-2006 με θέμα την Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Επιμόρφωσης (137612/ΚΓ/30-11-2007) .

Αρχείο Acrobat

Τροποποίηση της ΥΑ 7633/ΚΓ/26-1-2005/ΥΠΕΠΘ, που αφορά στο Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης (118102/ΚΓ/22-10-2007) .

Αρχείο Word

Τροποποίηση της ΥΑ 15830/ΚΓ/14-2-2002/ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε με τις 41045/ΚΓ/19-4-2002, 3022/29-4-02, 5639/2-9-02, 123588/ΚΓ/19-11-2002, 123589/ΚΓ/19-11-2002, 3570/ΚΓ/15-1-2003, 18813/ΚΓ/24-02-2003, 23975/ΚΓ/7-3-2003, 129015/ΚΓ/19-11-2003, 21563/ΚΓ/1-3-04, 15617/ΚΓ/15-2-2005 και 56501/ΚΓ/8-6-2005 Αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (33998/ΚΓ/03-04-2006) .

Αρχείο Word

ΥΑ με θέμα την Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Επιμόρφωσης (5307/ΚΓ/17-1-2006) .

Αρχείο Word

Τροποποίηση της ΥΑ 15830/ΚΓ/14-2-2002/ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε με τις 41045/ΚΓ/19-4-2002, 3022/29-4-02, 5639/2-9-02, 123588/ΚΓ/19-11-2002, 123589/ΚΓ/19-11-2002, 3570/ΚΓ/15-1-2003, 18813/ΚΓ/24-02-2003, 23975/ΚΓ/7-3-2003, 129015/ΚΓ/19-11-2003, 21563/ΚΓ/1-3-04 και 15617/ΚΓ/15-2-2005 αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (56501/ΚΓ/08-06-2005).

Αρχείο Word

Νέα έντυπα των ΕΕ προς αντικατάσταση των παλαιών τα οποία βρίσκονται στον Οικονομικό Οδηγό 90218/ΚΑ/05/09/2002.

Αρχείο Word

Νέα έντυπα των ΚΣΕ προς αντικατάσταση των παλαιών τα οποία βρίσκονται στον Οικονομικό Οδηγό 90218/ΚΑ/05/09/2002.

Αρχείο Word

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος και της αμοιβής των ΚΕΠΙΣ, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (984/21-03-2005)

Αρχείο Word

Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (33976/ΚΓ/04-04-2005)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της ΥΑ 15830/ΚΓ/14-2-2002/ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε με τις 41045/ΚΓ/19-4-2002, 3022/29-4-02, 123589/ΚΓ/19-11-2002, 3570/ΚΓ/15-1-2003, 18813/ΚΓ/24-02-2003, 23975/ΚΓ/7-3-2003 και 21563/ΚΓ/1-3-04 αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (15617/ΚΓ/15-2-2005)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 3971/ΚΓ/16-1-2004 απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στο Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (7633/ΚΓ/26-01-2005)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15830/ΚΓ/14-2-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 41045/ΚΓ/19-4-2002, 123589/ΚΓ/19-11-2002, 3570/ΚΓ/15-1-2003, 18813/ΚΓ/24-02-2003 και 23975/ΚΓ/7-3-2003 αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (21563/ΚΓ/1-3-2004)

Αρχείο Word

Ανανέωση και Έγκριση Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Ιανουαρίου 2004 (11847/ΚΓ/03-02-2004)

Αρχείο Word

Ανανέωση και Έγκριση Μητρώου Επιμορφωτών Ιανουαρίου 2004 (11846/ΚΓ/03-02-2004)

Αρχείο Word

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής του εξοπλισμού του έργου (1615/18-12-2003)

Αρχείο Word

Οδηγίες για την παραλαβή εξοπλισμού των Επιτροπών Επιμόρφωσης της Πράξης

Αρχείο Word

Νέα Προθεσμία (14-01-2004) υποβολής αιτήσεων ένταξης στον κατάλογο ΚΣΕ (140674/ΚΓ/11-12-2003)

Αρχείο Word

Νέα Προθεσμία (14-01-2004) υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών (140673/ΚΓ/11-12-2003)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15830/ΚΓ/14-2-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 41045/ΚΓ/19-4-2002, 123589/ΚΓ/19-11-2002, 3570/ΚΓ/15-1-2003, 18813/ΚΓ/24-02-2003 και 23975/ΚΓ/7-03-2003 αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (129015/ΚΓ/19-11-2003)

Αρχείο Word

Ανανέωση και Έγκριση Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Μαρτίου 2003 (52718/ΚΓ/02-06-2003)

Αρχείο Word

Ανανέωση και Έγκριση Μητρώου Επιμορφωτών Μαρτίου 2003 (52720/ΚΓ/02-06-2003)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15830/ΚΓ/14-2-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 41045/ΚΓ/19-4-2002, 123589/ΚΓ/19-11-2002, 3570/ΚΓ/15-1-2003 και 18813/ΚΓ/24-02-2003 αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (23975/ΚΓ/7-03-2003)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 15830/ΚΓ/14-2-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 41045/ΚΓ/19-4-2002, 123589/ΚΓ/19-11-2002 και 3570/ΚΓ/15-1-2003 αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (18813/ΚΓ/24-02-2003)

Αρχείο Word

Ασυμβίβαστο ιδιότητας Επιμορφωτή και Επιμορφουμένου στο πλαίσιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. (16770/ΚΓ/19-02-2003)

Αρχείο Word

Διαδικασία για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (8835/ΚΓ/29-01-2003)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15830/ΚΓ/14-2-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 41045/ΚΓ/19-4-2002 και 123589/ΚΓ/19-11-2002 αποφάσεις του ίδιου Υπουργού (3570/ΚΓ/15-01-2003)

Αρχείο Word

Συμμετοχή εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα προγράμματα επιμόρφωσης (2970/ΚΓ/14-01-2003)

Αρχείο Word

Νέα Προθεσμία (31-03-2003) υποβολής αιτήσεων ένταξης στον κατάλογο ΚΣΕ και στο Μητρώο Επιμορφωτών (2321/ΚΓ/13-01-2003)

Αρχείο Word

Υποβολή στις Δ.Ο.Υ των συμβάσεων προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, από τα ιδιωτικά ΚΣΕ(135539/ΚΓ/18-12-2002)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 15830/ΚΓ/14-2-2002 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 41045/ΚΓ/19-4-2002 ΥΑ (123589/ΚΓ/19-11-2002)

Αρχείο Word

Ορισμός μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης ως Συντονιστών(123588/ΚΓ/19-11-2002)

Αρχείο Word

Ανανέωση και Έγκριση Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Νοεμβρίου 2002 (123587/ΚΓ/19-11-2002)

Αρχείο Word

Ανανέωση και Έγκριση Μητρώου Επιμορφωτών Νοεμβρίου 2002 (123586/ΚΓ/19-11-2002)

Αρχείο Word

Χρονική μετάθεση προγραμμάτων επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια των δημοτικών εκλογών (101207/ΚΓ/30-9-2002)

Αρχείο Word

Νέα Προθεσμία (11-10-2002) υποβολής αιτήσεων ένταξης στον κατάλογο ΚΣΕ και στο Μητρώο Επιμορφωτών (100374/ΚΓ/27-9-2002)

Αρχείο Word

Πλήρωση τυχόν δημιουργούμενων κενών θέσεων επιμόρφωσης από επιλαχόντες επιμορφούμενους (95742/ΚΓ/17-9-2002)

Αρχείο Word

Νέος Αναλυτικός Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης που υλοποιούν τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε) καθώς και των δαπανών των Επιτροπών Επιμόρφωσης (Ε.Ε) (90218/ΚΑ/5-9-2002) (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! τα έντυπα του οδηγού έχουν αντικατασταθεί με ΝΕΑ!!!)

Αρχείο HTML

Περιγραφή κατά θέμα του νέου Αναλυτικού Οδηγού Οικονομικής Διαχείρισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης που υλοποιούν τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε) καθώς και των δαπανών των Επιτροπών Επιμόρφωσης (Ε.Ε)

Αρχείο Word

Παράταση προθεσμίας για συμπληρωματική επιλογή περιοχών από Επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών, οι οποίοι αποσπάστηκαν από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2002-2003 (86631/ΚΓ/28-8-2002)

Αρχείο Word

Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης [78980/ΚΓ/26-7-2002]

Αρχείο Word

Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Μητρώου Επιμορφωτών (78979/ΚΓ/26-7-2002)

Αρχείο Word

Συμπληρωματική επιλογή περιοχών από Επιμορφωτές ήδη ενταγμένους στο Μητρώο Επιμορφωτών (61159/ΚΓ/12-6-2002)

Αρχείο Word

Αναλυτικός Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, τα οποία υλοποιούνται από τα διάφορα Κ.Σ.Ε. - 58466 / ΚΑ / 5-6-2002 (αντικαταστάθηκε από τη νεότερη έκδοση 90218/ΚΑ/5-9-2002)

Αρχείο Word

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στον κατάλογο ΚΣΕ και στο Μητρώο Επιμορφωτών {10-7-2002 / Έληξε} (54109/ΚΓ/27-5-2002)

Αρχείο Word

Κατανομή προγραμμάτων σε Καταχωρητές δεδομένων των Επιτροπών Επιμόρφωσης (50961/ΚΓ/20-5-2002)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος "Λειτουργία ΚΣΕ-Καθήκοντα Βοηθών Επιμορφωτών" (41046/ΚΓ/19-04-2002)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της από 14-2-2002 Υπουργικής Απόφασης (41045/ΚΓ/19-4-2002)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος ιστοσελίδων Επιμόρφωσης - Προθεσμία αιτήσεων ΚΣΕ & Επιμορφωτών (29857/ΚΓ/21-3-2002)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος ορίου αποδοχών επιμορφωτών (17544/ΚΓ/19-2-2002)

Αρχείο Word

Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Μητρώου Επιμορφωτών (16873/ΚΓ/18-2-2002)

Αρχείο Word

Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) (16808/ΚΓ/18-2-2002)

Αρχείο Word

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος {Προϋποθέσεις και διαδικασία ένταξης στον κατάλογο ΚΣΕ και στο Μητρώο Επιμορφωτών} (16454/ΚΓ/15-2-2002)

Αρχείο Word

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Επιμόρφωσης και τον ορισμό Συντονιστών Ε.Ε (Υ.Α. 15830/ΚΓ/14-2-2002)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος επιμόρφωσης (15791/ΚΓ/14-2-2002)

Αρχείο Word

Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (9143/ΚΓ/29-1-2002)

Αρχείο HTML

Περιγραφή κατά θέμα του Συστήματος Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση"


ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αρχείο Word

Πρότυπο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υποστήριξη των Επιτροπών Επιμόρφωσης

Αρχείο Word

Πρότυπο Απόφασης Ανάθεσης Έργου για την υποστήριξη των Επιτροπών Επιμόρφωσης


ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΣΕ

Αρχείο Word

Πρότυπο Σύμβασης για Ιδιωτικά ΚΣΕ

Αρχείο Word

Πρότυπο Ανάθεσης για Ιδιωτικά ΚΣΕ

Τα ιδιωτικά ΚΣΕ συμπληρώνουν και υποβάλλουν τρεις (3) Συμβάσεις και τρεις (3) Αναθέσεις Ιδιωτικών ΚΣΕ για κάθε πρόγραμμα, αναγράφοντας σε κάθε έγγραφο και τον Κωδικό του Προγράμματος. Τις Συμβάσεις υπογράφει ο Νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιωτικού ΚΣΕ και τα υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης. Όλα τα αντίτυπα ελέγχονται από την Ε.Ε, υπογράφονται δε και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της ΕΕ από το Συντονιστή της. Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιμόρφωσης, αφού συγκεντρώσει το σύνολο των εγγράφων για τα προγράμματα των Ιδιωτικών ΚΣΕ της περιοχής τους, τα αποστέλλει προς: Γραφείο "Κοινωνία της Πληροφορίας" ΥΠΕΠΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151.80 Μαρούσι.

Αρχείο Word

Πρότυπο Απόφασης ορισμού Συντονιστή για Δημόσια ΚΣΕ

Τα Δημόσια ΚΣΕ συμπληρώνουν και υποβάλλουν τρεις (3) Αναθέσεις Δημοσίων ΚΣΕ για κάθε πρόγραμμα, αναγράφοντας σε κάθε έγγραφο και τον Κωδικό του Προγράμματος. Οι Αναθέσεις υποβάλλονται από τα Δημόσια ΚΣΕ στην οικεία Επιτροπή Επιμόρφωσης. Όλα τα αντίτυπα ελέγχονται από την Ε.Ε, υπογράφονται δε και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της ΕΕ από το Συντονιστή της. Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιμόρφωσης, αφού συγκεντρώσει το σύνολο των εγγράφων για τα προγράμματα των Δημοσίων ΚΣΕ της περιοχής τους, τα αποστέλλει προς: Γραφείο "Κοινωνία της Πληροφορίας" ΥΠΕΠΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151.80 Μαρούσι.


© 2002-5, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων