Επιστροφή στο Πληροφοριακό Υλικό
Αρχική Σελίδα
Εγκύκλιοι - Αποφάσεις
Εγγραφα για την 'Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών'

Αρχείο Word

Απόφαση για τον Ορισμό συμπληρωματικής περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (18970/ΚΓ/18-2-2009)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό συμπληρωματικής περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (18974/ΓK/18-2-2009)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό νέας περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (50420/ΚΓ/14-4-2008)

 

Αρχείο Acrobat

Εγκύκλιος για την υποχρέωση επιμορφωμένων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης (144613/ΚΓ/17-12-2007)

Αρχείο Word

Υπόδειγμα Κατάστασης Εκπαιδευτικών (144613/ΚΓ/17-12-2007)

 

Αρχείο Word

Απόφαση για τον Ορισμό νέας περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (56194/ΚΓ/30-05-2007)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό νέας περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Αρχείο Word

Απόφαση για 2η παράταση της 3ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (19-12-2006)

Αρχείο Word

Απόφαση για την παράταση της 3ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (124911/ΚΓ/22-11-2006)

Αρχείο Word

Απόφαση για τον Ορισμό 3ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (93291/ΚΓ/14-09-2006)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό 3ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (93297/ΚΓ/14-09-2006)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό 2ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (49133/ΚΓ/17-05-2006)

Αρχείο Word

Απόφαση για τον Ορισμό 1ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (19326/ΚΓ/22-02-2006)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό 1ης περιόδου (2006) εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (17648/ΚΓ/17-02-2006)

Αρχείο Word

Ενταξη νέου Κέντρου Πιστοποίησης στον κατάλογο των πιστοποιημένων ΚΕΠΙΣ (141034/ΚΓ/13-12-2005)

Αρχείο Word

Ενταξη νέων Κέντρων Πιστοποίησης στον κατάλογο των πιστοποιημένων ΚΕΠΙΣ (120402/ΚΓ/31-10-2005)

Αρχείο Word

Απόφαση για τον Ορισμό 4ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (117575/ΚΓ/24-10-2005)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό 4ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (117577/ΚΓ/24-10-2005)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό 3ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ( 51208/ΚΓ/24-05-2005)

Αρχείο Word

Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος και της αμοιβής των ΚΕΠΙΣ, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (984/21-03-2005)

Αρχείο Acrobat Reader

Πρότυπο Σύμβασης Κέντρων Πιστοποίησης (22-03-2005)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -

Αρχείο Acrobat Reader

Σύστημα και Διαδικασίες Πιστοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Αρχείο Acrobat Reader

Τυποποιημένα Έντυπα Πιστοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Αρχείο Acrobat Reader

Εγχειρίδιο Οδηγιών και Λειτουργίας Κέντρων Πιστοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

 

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για τον Ορισμό 2ης περιόδου εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (27873/ΚΓ/16-03-2005)

Αρχείο Word

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Κέντρα Πιστοποίησης (8252/ΚΓ/27-01-2005)

Αρχείο Word

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11848/ΚΓ/3-2-2004 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εφαρμογή των Διαδικασιών Πιστοποίησης Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» (7639/26-01-2005)

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)

Αρχείο Word

Εγκύκλιος για την Εφαρμογή των Διαδικασιών Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (488/ΚΓ/04-01-2005)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 488/ΚΓ/04-01-2005
ΟΔΗΓΟΙ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αρχείο Word

Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποιήση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Αρχείο Word

Οδηγίες Υποστήριξης (Help-File) για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

 

Αρχείο Word

Κατάλογος Πιστοποιημένων ΚΕΠΙΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (218741/ΚΓ/01-03-2004)

Υπάρχει νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (8252/ΚΓ/27-01-2005).

Αρχείο Word

Εγχειρίδιο Οδηγιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης Στοιχείων Εκπαιδευτικών από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (12457/ΚΓ/05-02-2004)

Αρχείο Word

Υπουργική Απόφαση για την Εφαρμογή των Διαδικασιών Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (11848/ΚΓ/03-02-2004)© 2002-5, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων