Επιστροφή στο Πληροφοριακό Υλικό
Αρχική Σελίδα
Προκηρύξεις

Αρχείο Acrobat Reader

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Υλικό και Δράσεις Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών και Διάχυσης Αποτελεσμάτων» (117913/ΚΓ/19-10-2007).

Αρχείο Acrobat Reader

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σχετικά με τη διακήρυξη 117913/ΚΓ/19-10-2007 του ΥΠΕΠΘ (υποέργο 5). (133124/ΚΓ/22-11-2007)

 

Αρχείο Word

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «Αξιολόγηση Επιμόρφωσης» (107374/ΚΓ/06-10-2005). - ΕΛΗΞΕ

Αρχείο ZIP

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ 107374/ΚΓ/06-10-2005.

Αρχείο Word

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 107374/ΚΓ/06-10-2005.

Αρχείο Word

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σχετικά με τη διακήρυξη 107374/ΚΓ/06-10-2005 του ΥΠΕΠΘ, που αφορά την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (υποέργο 9). (107374/ΚΓ/06-10-2005) - ΕΛΗΞΕ

 

Αρχείο Word

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ), ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ CD KAI ΤΗ ΔIANOMH ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (99839/ΚΓ/28-09-2005). - ΕΛΗΞΕ

Αρχείο Word

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σχετικά με τη διακήρυξη 99839/ΚΓ/28.9.2005 του ΥΠΕΠΘ, που αφορά την «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ) ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ CD KAI ΤΗ ΔIANOMH ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» (υποέργο 13). (99839/ΚΓ/28-09-2005) - ΕΛΗΞΕ

 

Αρχείο Word

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με Τίτλο «OIKONOMOTEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ III» (55497/ΚΓ/6-6-2005).- ΕΛΗΞΕ

Αρχείο ZIP

Παράρτημα Ι Διαγωνισμού 55497/ΚΓ/6-6-2005.

Αρχείο Word

Παράρτημα ΙΙ Διαγωνισμού 55497/ΚΓ/6-6-2005.

Αρχείο Word

Παράρτημα ΙIΙ Διαγωνισμού 55497/ΚΓ/6-6-2005.

 

Αρχείο Word

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ TIMH, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (53329/ΚΓ/30-05-2005). - ΕΛΗΞΕ

Αρχείο Word

Δείγμα Ι Διακήρυξης 53329/ΚΓ/30-05-2005.

Αρχείο Word

Δείγμα ΙI Διακήρυξης 53329/ΚΓ/30-05-2005.

 

© 2002-5, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων