Αρχική Σελίδα

Επιμορφωτικό Υλικό

Επιμορφωτικό Υλικό για τις ανάγκες των εμπλεκομένων στα προγράμματα επιμόρφωσης είναι διαθέσιμο στους κόμβους ενημέρωσης των τεχνικών συμβούλων.

Ειδικότερα:

  • Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (http://www.cti.gr/epimorfosi) στην ενότητα "Περιεχόμενο Σπουδών - Επιμορφωτικό Υλικό", και
  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/) στην ενότητα "Υλικό".