ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 - 2006

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΕΣΤ  ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

 
ΤΕΣΤ 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 ΑΣΚΗΣΕΙΣ  1    
ΤΕΣΤ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2    
ΤΕΣΤ 3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3    
ΤΕΣΤ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4    
ΤΕΣΤ 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5