Το Ατόμιο

Το Ατόμιο

Το Ατόμιο κατασκευάστηκε για την Παγκόσμια Έκθεση των Βρυξελλών (Expo ’58). Το ύψους 103 μέτρων μνημείο Ατόμιο (Atomium) αναπαριστά την κυψελίδα ενός κρυστάλλου σιδήρου, μεγεθυμένη κατά 165 δισεκατομμύρια φορές, με κάθετο σώμα διαγώνια, σωλήνες κατά μήκος των 12 άκρων του