Press "Enter" to skip to content

Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: http://users.sch.gr/evkaragia

Η ιστοσελίδα σέβεται  το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε αυτή τη σελίδα ώστε να μπορεί κάθε χρήστης να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώνονται και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ιστοσελίδα της Ευαγγελίας Καραγιάννη, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των ενημερωτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ευαγγελία Καραγιάννη (evangeka[at]yahoo(dot)co(dot)uk

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Φόρμες επικοινωνίας

Στο site μας θα βρείτε φόρμες επικοινωνίας για να σας διευκολύνουμε να μας στέλνετε μηνύματα! Τα μόνα δεδομένα σας που χρησιμοποιούμε από τις φόρμες αυτές είναι το email σας, το ονοματεπώνυμό σας, η ειδικότητά σας και η βαθμίδα του σχολείου που υπηρετείτε, με μόνο σκοπό να σας απαντήσουμε στο μήνυμά σας – και να σας ενημερώνουμε.

Φόρμες συμμετοχής

Στο site μας θα βρείτε επίσης φόρμες συμμετοχής σε διάφορες δράσεις και προγράμματα που διοργανώνουμε. Τα δεδομένα που μας δίνετε μέσα από αυτές τις φόρμες τα χρησιμοποιούμε μόνο για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα που έχετε δηλώσει.

Εγγραφή σε εργαστήριο/δραστηριότητα

Στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί σε κάποια δράση μπορεί κατά την εγγραφή σας να δηλώσετε διάφορα στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Email, ΑΦΜ, σχολείο, βαθμίδα κλπ. τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στα εργαστήρια και τις δραστηριότητες και για την έκδοση της βεβαίωσης συμμετοχής. Η δήλωση αυτών των στοιχείων γίνεται με τη ρητή συγκατάθεσή σας σχετικά με την αποθήκευση και επεξεργασία τους και αφορά συγκεκριμένα:

-Την απρόσκοπτη παρακολούθηση, επικοινωνία, και ενημέρωση

-Την αποστολή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημερωτικού υλικού μέσω sms, email ή έγγραφων επιστολών

-Την τηλεφωνική, γραπτή και ηλεκτρονική επικοινωνία για την ενημέρωση περί εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων, κ.α.

Η ιστοσελίδα μας δε χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα με διαφορετικό τρόπο εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες

Μέσα στο site μας είναι πιθανό να υπάρχει περιεχόμενο από άλλες Ιστοσελίδες (πχ βίντεο, εικόνες, άρθρα κλπ). Επίσης διατίθενται λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram. Το πως αλληλεπιδράτε με αυτό το περιεχόμενο και το τι δεδομένα σας στέλνετε σε αυτές τις Ιστοσελίδες δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από τις ίδιες τις προαναφερθείσες Ιστοσελίδες. Ουσιαστικά είναι ακριβώς σαν να επισκεπτόσασταν τις σελίδες αυτές! Εάν για παράδειγμα έχετε λογαριασμό σε μία από αυτές τις σελίδες τότε η συλλογή δεδομένων γίνεται με βάση τα όσα έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις του εκεί λογαριασμού σας.

Η ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές για να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επιπλέον, δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο αναφορικά με το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από σελίδες όπως το Facebook και το Instagram θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (Privacy Policy) της εκάστοτε πλατφόρμας.

Αποστολή μαζικών newsletter

Με την εγγραφή σας στο newsletter της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε ρητά στη χρήση των δεδομένων που μας δίνετε ώστε να σας ενημερώνουμε για τις διάφορες δράσεις που διοργανώνουμε.

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Τα δεδομένα σας που έχουν καταχωρισθεί για αυτό το σκοπό διαγράφονται.

Έχετε το δικαίωμα να αναιρέσετε τη συναίνεσή σας για την αποστολή μαζικών ενημερωτικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα που σας αποστέλλεται από την ιστοσελίδα υπάρχει στο κάτω μέρος του ένα κουμπί απεγγραφής.
Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ζητήσετε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από την ιστοσελίδα μας . Σας ενημερώνουμε ότι η απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Ό,τι δεδομένα έρχονται σε εμάς, δε διαμοιράζονται με κανέναν τρόπο σε τρίτα μέρη με σκοπό το κέρδος. Τρίτες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, έχουν πρόσβαση μόνο στα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε λογισμικό αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και SMS. Επίσης, στοιχεία μπορεί να κοινοποιούνται ανώνυμα στην πλατφόρμα Google Analytics για λόγους ανάλυσης επισκεψιμότητας.

Διαβιβάζουμε τα στοιχεία σας μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ (όπως σε παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και ¨Υπολογιστικού Νέφους¨, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συλλογή δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεσή σας, θα λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό για διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μπορείτε με ένα email στο (evangeka[at]yahoo(dot)co(dot)uk να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας μας ή/και την πλήρη διαγραφή των στοιχείων μας από τις βάσεις μας.

Ανάλυση Επισκεψιμότητας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα και η διάρκεια επίσκεψης σε μία σελίδα. Τέτοια δεδομένα χρησιμεύουν σε εμάς για να ανανεώνουμε το περιεχόμενό μας με βάση τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας και να είμαστε πάντα ενημερωμένοι για αυτά που σας ενδιαφέρουν! Σε καμία περίπτωση αυτά τα δεδομένα δε συνδέονται με άλλα προσωπικά σας στοιχεία και ούτε αποθηκεύονται από εμάς με κανέναν τρόπο.

Για πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που μας δίνετε για τη συμμετοχή σας σε προγράμματά μας διατηρούνται μέχρι να μας πείτε να τα διαγράψουμε. Η διαδικασία διαγραφής είναι πολύ απλή, απλά στέλνοντας ένα mail στο (evangeka[at]yahoo(dot)co(dot)uk και δε βλάπτει τη νομιμότητα των ενεργειών επεξεργασίας που εκτελέστηκαν πριν τη διαγραφή. Μοναδική εξαίρεση είναι τυχόν περιπτώσεις όπου βάση νομοθεσίας απαιτείται η διαγραφή ή διατήρηση συγκεκριμένων δεδομένων σε/για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκειά της επίσκεψής σας στο site μας. Τα cookies αυτά δεν αποθηκεύουν προσωπικά σας δεδομένα, παραμόνο πληροφορίες που χρησιμεύουν για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του site μας.

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων)  και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν browser όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο browser.

Σε συνεργασία με τους έμπιστους συνεργάτες μας, χρησιμοποιούμε τα cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Υποχρεωτικά Cookies

Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα cookies για να διασφαλίσουμε βέλτιστη λειτουργικότητα του ιστότοπου στα παρακάτω:

  • Αναγνώριση χρηστών που έχουν περιηγηθεί τουλάχιστον ακόμη μια φορά στον ιστότοπο ή είναι εγγεγραμμένα μέλη του ιστότοπου και τους επιτρέπουμε να τους παρουσιάζεται μια εξατομικευμένη εκδοχή του ιστότοπου.
  • Εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες που έχουν εισέλθει μια φορά στον ιστότοπο, να εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη περιήγησή τους.
  • Επικοινωνία με τον ιστότοπό μας με μια σειρά φορμών επικοινωνίας και ενημέρωσης.
  1. Λειτουργικά Cookies

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να σταθμίσουμε τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών στον ιστότοπό μας με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίησή της. Με τη χρήση διαδικτυακών στατιστικών (web analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google (Google Analytics) μπορούμε να αναλύσουμε τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά (π.χ. χρόνος παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο προήλθαν, αριθμό σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.)  και μέσω αυτών μπορούμε να παρέχουμε βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στον ιστότοπο (βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών). Χρησιμοποιούμε επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά για να καταγράψουμε τις επιθυμίες των χρηστών και να ορίσουμε τη στρατηγική διαφήμισης με βάση αυτά.

  1. Cookies άλλων ιστοσελίδων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies (third party):

Στις σελίδες του ιστότοπου ενδέχεται να βρίσκονται cookies που δεν έχουν άμεση σχέση με τον ιστότοπο αλλά αφορούν συνεργάτες, διαφημιστές ή χορηγούς.

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει δεδομένα από άλλα sites όπως YouTube ή Facebook, αυτά τα sites χρησιμοποιούν δικά τους cookies στη συσκευή σας/ στον browser με τον οποίο επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το τρόπο που λειτουργούν τα cookies (πρόσβαση στα cookies έχουν μόνο αυτοί που τα δημιούργησαν). Παρακαλούμε ελέγξτε τη πολιτική των εν λόγω sites για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτά τα cookies.

Τα Behaviorally Targeted Advertising Cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ‘cookies’ θα πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στον browser αναλόγως ώστε είτε να σας ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Θα πρέπει να λάβετε υπ΄ όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση ‘cookies’ μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή/ και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών ή ορισμένων λειτουργιών από τον ιστότοπο. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης ‘cookies’ από τον ιστότοπο.

Mερικές σελίδες / διαφημίσεις μπορεί να χρησιμοποιούν Adobe Flash Player για την παροχή περιεχομένου βίντεο ή διαφημίσεων στους χρήστες. Η Adobe χρησιμοποιεί τα δικά της cookies τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα από το browser της συσκευής σας αλλά τα διαχειρίζεται ο Flash Player για παρόποιους σκοπούς όπως αποθήκευση προτιμήσεων ή αποθήκευση πληροφοριων σχετικά με τους χρήστες.Τα flash cookies λειτουργούν διαφορετικά έναντι των άλλων cookies καθώς όλη η πληροφορία αποθηκεύεται σε ένα cookie. Μπορείτε να ελέγξετε πόση πληροφορία μπορεί να αποθηκεύεται σε αυτά τα cookies αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε το είδος της πληροφορίας που αποθηκεύεται σε αυτά. Μπορείτε να ελέγξετε ποια sites μπορούν να αποθηκεύσουν πληροφορία μέσω του website storage settings panel στο site της Adobe.

Πως μπορώ να διαχειριστώ ή να σταματήσω την χρήση cookies;

Αρκετοί χρήστες βρίσκουν την ιδέα της χρήσης στοιχείων παρεμβατική στα προσωπικά τους δεδομένα, ειδικά όταν η χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται από τρίτους. Για παράδειγμα μπορεί να αντιτίθεστε στη χρήση στοιχείων σας (τα οποία έχουν προέλθει από το ιστορικό περιήγησή σας σε έναν ιστότοπο) για τη διενέργεια κάποιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή σας μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα εξής βήματα, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να διαγράψετε από το σκληρό σας δίσκο τα cookies τα οποία έχουν δημιουργηθεί.

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις στο web browser που χρησιμοποιείτε. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies τρίτων. Σε άλλες μπορείτε να μπλοκάρετε cookies από συγκεκριμένους διαφημιστές. Πρέπει να γνωρίζετε πως η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του site στο οποίο περιηγείστε. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org ή να πάτε στο μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείται. Αν αντιμετωπίζεται πρόβλημα στη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies από τον browser που χρησιμοποιείται επικοινωνήστε με τον πάροχο του browser.

Στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση ή να διαγράψετε τα cookies από τον browser σας.

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+
Internet Explorer (IE) 9.0+
Internet Explorer (IE) 11.0+
Google Chrome
Safari
Opera

Διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης:

Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies παρακαλώ εδώ [Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout]

Comments are closed.

Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
RSS