Τοκατλή Ευνίκη                                 

Οργάνωση της σχολικής εργασίας

αρχική

σχολικές εργασίεςγια τη Δ΄ τάξη

για την Α΄ τάξη

για τη Β΄ τάξη

σχολικές εργασίες για τη Γ’ τάξη

 χειροτεχνίες χριστουγεννιάτικες 1

χειροτεχνίες χριστουγεννιάτικες 2

χειροτεχνίες πασχαλινές

χειροτεχνίες διάφορες

σύνδεσμοι  

έρευνες

παλιά  Δ' Τάξης

αποθήκη

επικοινωνία

blog

 

Σ'  αυτή τη δικτυακή τοποθεσία μπορείτε να βρείτε άφθονο εκπαιδευτικό υλικό. Σκοπός της δημιουργίας της ήταν κυρίως η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιώ στην τάξη. Κάποιες παλιότερες σελίδες του δικτυακού τόπου είναι λιγότερο οργανωμένες. Σιγά- σιγά όμως η οργάνωση του υλικού βελτιώνεται. Στο πλάι μπορείτε  να δείτε το μενού πλοήγησης στις σελίδες του ιστότοπου. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των διαφόρων σελίδων. Για περισσότερα επισκεφθείτε τες!

Σχολικές εργασίες για την Α΄Τάξη :

Εδώ μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά σε pdf μορφή ώστε να είναι άμεσα εκτυπώσιμα. Είναι οργανωμένα κατά μάθημα και για κάθε μάθημα. Επίσης υπάρχουν ηλεκτρονικά κουιζ (κατάλληλα για διαδραστικούς πίνακες) και διάφορες παραπομπές σε βίντεο, σχετικά με το κάθε μάθημα.


Σχολικές εργασίες για την Β΄Τάξη :

Εδώ μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά σε pdf μορφή ώστε να είναι άμεσα εκτυπώσιμα. Είναι οργανωμένα κατά μάθημα και για κάθε μάθημα. Επίσης υπάρχουν ηλεκτρονικά κουιζ (κατάλληλα για διαδραστικούς πίνακες), ηλεκτρονικά σταυρόλεξα  και διάφορες παραπομπές σε βίντεο, σχετικά με το κάθε μάθημα.


Σχολικές εργασίες για την Γ΄Τάξη :

Εδώ μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά σε pdf μορφή ώστε να είναι άμεσα εκτυπώσιμα. Είναι οργανωμένα κατά μάθημα και για κάθε μάθημα. Επίσης υπάρχουν ηλεκτρονικά κουιζ (κατάλληλα για διαδραστικούς πίνακες), ηλεκτρονικά σταυρόλεξα  και διάφορες παραπομπές σε βίντεο, σχετικά με το κάθε μάθημα. Παραπομπές σε διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα μαθήματα της Γ΄ τάξης. Πλούσιο υλικό για την Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Ιστορία και την Μελέτη Περιβάλλοντος.

 

Σχολικές εργασίες για την Δ΄Τάξη :

Εδώ μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά σε pdf μορφή ώστε να είναι άμεσα εκτυπώσιμα. Είναι οργανωμένα κατά μάθημα και για κάθε μάθημα. Επίσης υπάρχουν ηλεκτρονικά κουιζ (κατάλληλα για διαδραστικούς πίνακες), ηλεκτρονικά σταυρόλεξα  και διάφορες παραπομπές σε βίντεο, σχετικά με το κάθε μάθημα. Παραπομπές σε διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλα τα μαθήματα της Δ΄ τάξης. Πλούσιο υλικό για την Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Ιστορία και την Μελέτη Περιβάλλοντος.


 Χειροτεχνίες - κατασκευές

Σ΄ αυτές τις ενότητες μπορείτε να βρείτε ιδέες για διάφορες κατασκευές. Είναι χωρισμένες σε ενότητες.

 χειροτεχνίες χριστουγεννιάτικες 1     χειροτεχνίες χριστουγεννιάτικες 2        χειροτεχνίες πασχαλινές

χειροτεχνίες διάφορες