Μπορεις να μεγαλώσεις τα γράμματα πατώντας τα πληκτρα ctrl +