Δείξε ποιες από τις παρακάτω φράσεις δείχνουν ρήματα

Quiz