Βάλε στη σωστή σειρά τις προτάσεις ασκ1, σελ.59???

μεγάλωσε την άσκηση πατώντας ctrl +

βάλε στη σωστή σειρά τις λέξεις: