1βιβλιο/σελ.59 ασκ. 5

Πατώντας ctrl + μπορείτε να μεγαλώσετε τα γράμματα