Αντιστοίχισε τους χαρακτηρισμούς με τις σωστές σημασίες τους:???

Μπορεις να μεγαλώσεις τα γράμματα πατώντας τα πληκτρα ctrl +
Αυτός που έχει ταλέντο
αυτός που αξίζει να τον μιμηθεί κάποιος
αυτός που χρησιμεύει ως πρότυπο
χαρισματικός