Βάλε Σ όπου νομίζεις πως οι σημασίες των προτάσων είναι σωστές και Λ όπου είναι λανθασμένες

Μπορεις να μεγαλώσεις τα γράμματα πατώντας τα πληκτρα ctrl +
Δε μου βγαίνει από το μυαλό. ???Ξεχνάω συνεχώς.
Βγαίνω να παίξω. ??? Πηγαίνω έξω να παίξω
Δε βγαίνουν τα γράμματα. ??? Δεν μπορώ να σβήσω τα γράμματα.
Βγαίνω από τα ρούχα μου. ??? Είμαι πολύ θυμωμένος αγανακτώ.