Συμπλήρωσε ι, η, ει

μπορεις να μεγαλώσεις τα γραμματα πατώντας ctrl +

   ί      εί      ει      η   
η τηλεόρασ, το μερολόγιο, αυτός βλέπ, εμείς μαστε μαζ.
???