ασκ.6 σελ. 61 -αντιστοίχισε τις συνώνυμες λέξεις:???

Μπορεις να μεγαλώσεις τα γράμματα πατώντας τα πληκτρα ctrl +