βάλε σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις ασκ8 σελ.67???

μεγάλωσε την άσκηση πατώντας ctrl +

βάλε στη σωστή σειρά τις λέξεις: