αντιστοιχισε τις συνώνυμες λέξεις ασκ7 σελ68

Μπορεις να μεγαλώσεις τα γράμματα πατώντας τα πληκτρα ctrl +