Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν

Αν θέλεις μπορείς να μεγαλώσεις τα γράμματα πατώντας ctrl +
   αί      αι      εί      η      ι      υ      ω   
Το Δμοτικό Σχολο Τρικάλων αποτελείτ από έξι θουσες δδασκαλίας, βοθητικές θουσες και τα γραφεία του διευθντή και τν δασκάλν.
???