α΄ τεύχος βιβλίο γλώσσας σελ. 43 λεξιλόγιο: συμπλήρωσε τα κενά

μπορεις να μεγαλώσεις τα γραμματα πατώντας ctrl +

   ί      αι      ββ      γγ      ε      εί      ει      ευ      η      ι      ιο      λλ      ο      υ      ω      ύ      ώ   
Δτέρα, γτονας, γτονιά, διαμέρσμα, εόνια, ημερολόγ, Κριακή, μαιά, οικογένα, ???πχνίδι, Παρασκή, Πέμπτ, πρόσπο, Σάατο, συογή, Ττάρτη, τλεόραση, Τρτη, φίλς,
επίθετα
αδναμος-η-ο, γτονικός-η-ο, ευγενκός-η-ο, κνούριος-η-ο, πδικός-η-ο, πονρός-η-ο
ρήματα
γελά, γελ, είμ, έρχομ, κρβω, κρύβομ, μέν, μετακομίζ, σκέφτομ, σζητώ, τραγουδά, τραγουδ, τσακώνομ, φοβάμ, χρειάζομ