Συμπλήρωσε τις λέξεις που ταιριάζουν:

   αξιόπιστο      ασφαλές      γρήγορο      καθαρό      σύγχρονο   
???-Κατεβαίνω στο κέντρο της πόλης σε 10 λεπτά. Το μετρό είναι .
-Φτάνω στη δουλειά μου χωρίς καθυστερήσεις. Το μετρό είναι .
-Πουθενά δε θα δεις σκουπίδια. Το μετρό είναι .
-Οι σταθμοί είναι μοντέρνοι και άνετοι. Το μετρό είναι .
-Υπάρχουν φύλακες και συστήματα ελέγχου. Το μετρό είναι .