σελ.17 ασκ.6 Αντιστοίχισε τα αρκτικόλεξα με τις οομασίες:???

Μπορεις να μεγαλώσεις τα γράμματα πατώντας τα πληκτρα ctrl +