ασκ.5 σελ.17: Βάλε στη σειρά τις λέξεις από την πιο ζεστή στην πιο κρύα:???

μεγάλωσε την άσκηση πατώντας ctrl +

βάλε στη σωστή σειρά τις λέξεις: