Συμπλήρωσε τα ι, η, υ???

   ή      ί      η      ι      υ      ύ   
Υλκά
Ένα ποτήρ σιμιγδάλ
Ένα ποτρι ζάχαρ
Τέσσερα ποτρια γάλα
Δακόσια γραμμάρα
βούτρο
Μσό φλιτζάν
αμγδαλα ψλοκομμένα
Λγη κανέλα