συμπλήρωσε την λέξη που λείπει:

???Ο βασιλιάς ζήτησε από τον αρχηγό των να του φτιάξει έναν ζωντανό από που θα και θα είχε στο σώμα του και στο κεφάλι του.