συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν και βάλε τόνο όπου χρειάζεται

???ο άνθρπος, το σμα, η φτιά, το σδερο, ο σδεράς, σδερένιος -α -ο, το ξλο, ξλινος -η -ο