συμπλήρωσε τα κενά

???Εσείς δόκτορα Γρανάζη το ρομπότ. Ο δόκτορας Τανάλιας τα διάφορα εξαρτήματα κι ο δόκτορας Συνδετήρας τα χέρια και τα πόδια. Τέλος εγώ το κεφάλι κι ό,τι άλλο απομένει.