Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν

   αυ      ει      ευ   
???Είμαι ένα ρομπότ που περπατάει, μιλάει, τραγουδάει και εκτελεί απλές εντολές.
η δουλά, η κατασκή, κατασκάζω, το τοκίνητο, τόματος-η-ο