???συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν:

   θάλασσας      να τον ακούω      πιασμένη      τα καράβια      το ψωμί σου   
Ώρες ολόκληρες έλεγε, έλεγε, κι εγώ δεν χόρταινα .
Ο αφαλός της που καταπίνει .
Να πας να μάθεις την τέχνη, να γίνεις ραφτόπουλο, να βγάζεις .
Αχ, παππούλη, έλεγα μέσα μου, αναστενάζοντας, με τη μέση μου από το ράψιμο.