Το να προσεγγίσεις τα γεγονότα του Πολυτεχνείου στις μικρές τάξεις του Δημοτικού είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, πώς είναι δυνατόν, να μην αναφερθείς σε έννοιες όπως «Δημοκρατία«, «Ελευθερία«, «Δικαιοσύνη«…; Οι έννοιες αυτές κατανοούνται πολύ πιο εύκολα όταν διδάσκονται μέσα από αξιόλογα βιβλία κατάλληλα για τις ηλικίες αυτές.
Παραμύθι : «Η κυρα-Δημοκρατία«
Ακολούθησε συζήτηση και προβληματισμός. Συσχετίσαμε το παραμύθι με την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Βρήκαμε τις πρωταγωνίστριες, την κυρά-Δημοκρατία και την κυρά-Δικτατορία, τις συγκρίναμε και κατασκευάσαμε τα σπίτια τους.
Μια άσκηση Γραμματικής, βασισμένη στο παραμύθι :
17 Νοέμβρη