Ξεκινάμε με συζητήσεις και εργασίες μέσα στην τάξη ώστε να θυμηθούν οι μαθητές τι γιορτάζουμε τη συγκεκριμένη ημέρα. 
 
Ακολουθεί προβολή ταινίας μικρού μήκους σχετική με την ειρήνη και τον πόλεμο:

 

 

Μετά από συζήτηση για τις συνέπειες του πολέμου και τη σημασία της ειρήνης βλέπουμε και σχολιάζουμε σχετικές εικόνες.  Κολλάμε τις εικόνες σε χαρτόνι, που είναι χωρισμένο σε δύο στήλες,  ενώ παράλληλα καταγράφουμε λέξεις που αφορούν τον πόλεμο και την ειρήνη:

Κατασκευή με χαρτόνια:

το Περιστέρι της Ειρήνης

28η Οκτωβρίου (για μικρές τάξεις)