Τα αερόστατα της Πρόσθεσης και της Αφαίρεσης, δίπλα από τη Μάγισσα Προσθετόλ και τη Μάγισσα Αφαιρίξ,  διακοσμούν τους τοίχους της τάξης μας  :

 

Πρόσθεση – Αφαίρεση