Α΄τάξη Δ.Σ. Μακρισίων Ηλείας (2009-2010)

 

Στ΄τάξη 5ου Δ.Σ. Μεγάρων (2010-2011)

 

Στ΄τάξη 5ου Δ.Σ. Μεγάρων (2011-2012)

 

Γ΄τάξη Δ.Σ. 6ου Μεγάρων (2012-2013)

 

 

Ε΄τάξη Δ.Σ. Σερίφου (2013-2014)

 

Στ΄τάξη Δ.Σ. Σερίφου (2014-2015)

 

Γ΄τάξη Δ.Σ. Σερίφου (2015-2016)

Λαμπάδες