10. Του δίνουν την περικεφαλαία που τον κάνει αόρατο