Το σχολείο μας ιδρύθηκε και λειτούργησε πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 1993-1994 ως Τεχνικό Λύκειο (ΤΕ.Λ.) με 4 τομείς (Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός, Πληροφορικής, Οικονομίας-Διοίκησης). Από το 1998 και μετά λειτούργησε ως Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.), ενώ από το σχολικό έτος 2006-2007 μέχρι σήμερα ως Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

Ο αριθμός των τομέων που λειτουργούν σήμερα είναι 8 και οι ειδικότητες στη Γ΄ τάξη 11. Στους 4 προαναφερθέντες τομείς έχουν πλέον προστεθεί και οι τομείς: Μηχανολογικός, Οχημάτων, Δομικών Έργων & Υγείας-Πρόνοιας.

 

 
 

Εορτολόγιο

Ειδήσεις

« May 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31