ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                       

                ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                             

                ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ                                                             

                                                                                                                                 

                                                   ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ                                                 

                              Δύναμη                                                                                        

                              Έργο                                                                                           

                              Ενέργεια                                                                                      

                              Ισχύς                                                                                           

                              Θερμότητα                                                                                    

                              Μετάδοση θερμότητας                                                                   

                                                                                                                                 

                ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ                                                                         

                              Εισαγωγή                                                                                    

                              Θερμάνσεις                                                                                  

                              Σύντομη ιστορική αναδρομή                                                            

                              Συστήματα κεντρικής θέρμανσης                                                     

                              Πορεία εργασίας                                                                           

                                                                                                                                 

                                                                ΑΠΩΛΕΙΕΣ                                                

                              Εισαγωγή                                                                                    

                              Υπολογισμός απωλειών                                                                 

                              Απώλειες μεταφοράς                                                                 

                              Συντελεστής θερμοπερατότητας                                                      

                              Απαραίτητα στοιχεία υπολογισμού απωλειών                                  

                              Έντυπο υπολογισμού απωλειών μεταφοράς                                     

                              Οδηγίες συμπλήρωσης των στηλών του πίνακα απωλειών                 

                              Απώλειες αερισμού                                                                    

                              Προσεγγιστικός υπολογισμός απωλειών αερισμού                           

                                                                                                                                 

                ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                                               

                              Γενικά                                                                                          

                              Το δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης                                            

                              Υπολογισμός σωμάτων σε δισωλήνιο δύστημα                                 

                              Το μονοσωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης                       

                              Υπολογισμός σωμάτων σε μονοσωλήνιο σύστημα                             

                                                                                                                                 

                ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ                                                                            

                              Γενικά                                                                                          

                              Θέση σωμάτων                                                                             

                              Είδη σωμάτων                                                                           

                              Σώματα ΑΚΑΝ ( κλασσικά )                                                           

                              Σώματα πάνελ ( PANELS )                                                            

                              Σώματα αλουμινίου                                                                       

                              Σώματα ρούνταλ ( RUNTALS )                                                       

                              Κονβέρτορες  ( CONVERTORS )                                                    

                              Φαν κονβερτορες   ( FAN CONVERTORS )                                      

                              Φαν κόιλς   ( FAN COILS )                                                             

                              Σώματα λουτρού                                                                           

                              Άλλα σώματα                                                                               

                                                                                                                                 

                ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ                                                                             

                              Γενικά                                                                                          

                              Διακόπτες δισωληνίου συστήματος                                                 

                              Διακόπτες μονοσωλινίου συστήματος                                              

                              Παρατηρήσεις                                                                               

                              Θερμοστατικές κεφαλές                                                                 

                                                                                                                                 

                                                            ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ                                     

                             Γενικά                                                                                           

                             Το σύστημα                                                                                   

                             Κατασκευή                                                                                    

                             Θερμομόνωση δαπέδου                                                                   

                             Οδηγοί σωλήνων                                                                             

                             Σωλήνες θέρμανσης                                                                        

                             Ο χαλκός στη δαπεδοθέρμανση                                                       

                             Επικάλυψη σωλήνων με θερμομπετόν                                               

                             Τελική επικάλυψη                                                                          

                             Οι συλλέκτες διανομής                                                                    

                             Η ρύθμιση του συστήματος                                                              

                             Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου                                           

                             Με θερμοστατικό διακόπτη                                                              

                             Με θερμοστάτη χώρου                                                                    

                             Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στις σωλήνες θέρμανσης        

                             Με ρύθμιση των θερμοστατών του λέβητα                                          

                             Με τρίοδη ή τετράοδη βάνα                                                             

                             Γιατί θα βάλω δαπεδοθέρμανση στο χώρο μου                                  

                             Γιατί δε θα βάλω δαπεδοθέρμανση στο χώρο μου                              

                             Οδηγίες εγκατάστασης                                                                

                             Αρμοί διαστολής ξήρανση θερμομπετόν                                            

                             Ξήρανση θερμομπετόν                                                                     

                             Τελική επίστρωση                                                                           

                                                                                                                                 

                                               ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                   

                              Γενικά                                                                                          

                              Είδη σωλήνων                                                                               

                              Χαλυβδοσωλήνες                                                                      

                              Η σύνδεση των χαλυβδοσωλήνων                                                    

                              Η στήριξη των χαλυβδοσωλήνων                                                     

                              Χαλκοσωλήνες                                                                           

                              Πλεονεκτήματα χαλκοσωλήνων                                                       

                              Τα είδη των χαλκοσωλήνων                                                            

                              Η στήριξη και διαστολή των χαλκοσωλήνων                                     

                              Η σύνδεση των χαλκοσωλήνων                                                       

                              Μαλακές κολλήσεις                                                                      

                              Σκληρές κολλήσεις                                                                       

                              Λυόμενες συνδέσεις με εξαρτήματα σύσφιξης                                  

                              Μη λυόμενες συνδέσεις με εξαρτήματα σύσφιξης                             

                              Πλαστικές σωλήνες                                                                    

                              Σωλήνες πολυαιθυλενίου                                                               

                              Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων                                                 

                              Διάρκεια ζωής                                                                              

                              Σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων                                            

                              Η σύνδεση                                                                                    

                              Πλεονεκτήματα                                                                             

                                                                                                                                 

                Η ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                                             

                              Γενικά                                                                                          

                              Η πτώση πίεσης στα δίκτυα νερού των κεντρικών θερμάνσεων            

                              Αντιστάσεις τριβής                                                                     

                              Υπολογισμός της πτώσης πίεσης λόγω τριβών                                 

                              Τοπικές αντιστάσεις                                                                   

                              Ισοδύναμο μήκος                                                                           

                                                                                                                                 

                ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                 

                              Εισαγωγή                                                                                    

                              Εξισορρόπηση με βαλβίδα εξισορρόπησης                                      

                              Εξισορρόπηση με θερμοστατικούς διακόπτες σωμάτων                     

                              Εκ κατασκευής εξισορροπημένα δίκτυα                                          

                              Εξισορρόπηση σε σε ενδοδαπέδια δίκτυα                                       

                              Δισωλήνια σύνδεση σωμάτων                                                         

                              Μονοσωλήνια σύνδεση σωμάτων                                                     

                               Εξισορρόπηση με διακόπτες ελέγχου διαφορικής πίεσης                  

                                                                                                                                

                ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ                                                                                     

                              Γενικά                                                                                          

                              Εφαρμογές                                                                                   

                              Κυκλοφορητές εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης                        

                              Εγκατάσταση και λειτουργία                                                      

                               Υδραυλική σύνδεση                                                                      

                               Εξαέρωση                                                                                    

                               Ηλεκτρική σύνδεση                                                                       

                               Σπηλαίωση                                                                                  

                              Υπολογισμός κυκλοφορητή                                                       

                              Συνεργασία κυκλοφορητών                                                       

                               Παράλληλη σύνδεση                                                                     

                               Συνδέσει σε σειρά                                                                         

                              Κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών                                               

                              Βλάβες κυκλοφορητών                                                                  

                              Θόρυβοι προερχόμενοι από τη λειτουργία του κυκλοφορητή              

                              Η σήμανση των κυκλοφορητών                                                        

                                                                                                                                 

                ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                                            

                              Γενικά                                                                                          

                              Το δοχείο διαστολής                                                                  

                               Ανοικτό δοχείο διαστολής                                                          

                              Υπολογισμός χωρητικότητας ανοικτού δοχείου διαστολής                 

                              Πλεονεκτήματα ανοικτού δοχείου διαστολής                                    

                              Μειονεκτήματα ανοικτού δοχείου διαστολής                                     

                               Κλειστό δοχείο διαστολής                                                         

                              Πλεονεκτήματα κλειστών δοχείων                                                    

                              Η σύνδεση του δοχείου                                                                  

                              Ρυθμίζοντας την αρχική πίεση στο κλειστό δοχείο διαστολής             

                              Υπολογισμός μεγέθους κλειστού δοχείου διαστολής                        

                              Επιλογή μεγέθους κλειστού δοχείου διαστολής                               

                               Σημεία σύνδεσης του δοχείου διαστολής στην εγκατάσταση              

                              Βαλβίδες ασφαλείας                                                                  

                               Λειτουργία                                                                                   

                               Τυποποίηση – επιλογή                                                                  

                               Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας                                                  

                              Αυτόματος πλήρωσης                                                               

                               Εγκατάσταση                                                                               

                               Η ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης                                              

                               Βλάβες – αποκατάσταση                                                              

                              Η εξαέρωση του δικτύου                                                                

                               Ανεπιθύμητα φαινόμενα από αέρα στο δίκτυο                                  

                               Εξαερισμός θερμαντικών σωμάτων                                                  

                               Εξαεριστικά δικτύου                                                                      

                               Διαχωριστές αέρα                                                                         

                              Υδροστάτες                                                                                

                               Λειτουργία                                                                                   

                               Είδη                                                                                            

                               Έλεγχος του καυστήρα για υπερθέρμανση νερού                             

                               Έλεγχος του κυκλοφορητή                                                             

                               Προστασία από πάγωμα του νερού                                                

                                                                                                                                 

                ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ                                                        

                              Θερμοστάτες χώρου                                                                  

                               Ηλεκτομηχανικοί θερμοστάτες χώρου                                              

                               Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου                                                   

                               Προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου                                         

                               Η ηλεκτρική σύνδεση των θερμοστατών στην εγκατάσταση                

                               Αυτονομία – πολυζωνικά συστήματα                                         

                               Γενικά                                                                                          

                               Διάκριση                                                                                      

                              Η θέρμανση του νερού                                                                   

                              Με νερό σε θερμοκρασία αναμονής                                                 

                              Με θέρμανση νερού μετά από ζήτηση                                             

                               Κατασκευή και λειτουργία                                                             

                               Με ηλεκτροβάνες                                                                          

                              Ηλεκτροβάνες με ρελέ                                                                   

                              Ηλεκτροβάνες χωρίς ρελέ                                                              

                               Αυτονομία με κυκλοφορητές                                                           

                              Πλεονεκτήματα της αυτονομίας με κυκλοφορητές                             

                              Ηλεκτρική συνδεσμολογία αυτονομίας με κυλοφορητές                     

                              Αυτονομία με θερμοηλεκτρικούς διακόπτες                                      

                              Μετατρέποντας μια παλιά εγκατάσταση σε αυτόνομη                       

                              Αυτονομία με θερμοστατικούς διακόπτες                                         

                               Η καταγραφή της επιβάρυνσης                                                       

                               Αυτονομία με ωρομετρητές                                                             

                              Το ρελέ                                                                                        

                              Καλωδίωση πίνακα αυτονομίας                                                      

                              Συνδεσμολογία αυτονομίας δύο διαμερισμάτων                                

                               Αυτονομία με θερμιδομετρητές                                                        

                              Θερμιδομετρητές σωμάτων                                                             

                               Αυτονομία με ογκομετρητές νερού                                                   

                               Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης και το  by pass                            

                              Αποθέρμανση νερού στις κεντρικές στήλες                                       

                              Αποθέρμανση νερού σε σώμα                                                        

                              Αποθέρμανση νερού σε μπόιλερ νερού χρήσης                                

                              Αποθέρμανση νερού σε ηλιακό θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας        

                              Αποθέρμανση με βαλβίδα σταθερής διαφορικής πίεσης                    

                              Αποθέρμανση με την τελευταία ηλεκτροβάνα ανοικτή                        

                              Αποθέρμανση με τους κυκλοφορητές των διαμερισμάτων                   

                              Αποθέρμανση με τρίοδες ηλεκτροβάνες                                           

                              Αντιστάθμιση                                                                              

                               Τι είναι η αντιστάθμιση                                                                   

                               Η ηλεκτρονική συσκευή                                                                 

                              Η ρύθμιση της ηλεκτρονικής συσκευής                                            

                              Μονάδα χώρου                                                                             

                               Έλεγχος θερμοκρασίας σωμάτων με βάνες ανάμειξης                       

                              Τρίοδες αναμεικτικές βάνες                                                            

                              Τετράοδες αναμεικτικές βάνες                                                        

                              Ο σερβοκινητήρας                                                                         

                               Άλλες εφαρμογές των συστημάτων αντιστάθμισης                             

               

                              ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ                                                                      

                               Γενικά                                                                                      

                               Ο σχεδιασμός του λεβητοστασίου                                               

                               Ο ΓΟΚ προβλέπει                                                                     

                               Δομικά στοιχεία                                                                        

                              Αερισμός                                                                                  

                              Φωτισμός – ηλεκτρική εγκατάσταση                                            

                              Πυροπροστασία                                                                        

                                                                                                                             

                ΛΕΒΗΤΕΣ                                                                                              

                               Γενικά                                                                                      

                               Χαλύβδινοι λέβητες                                                                    

                               Χυτοσιδηροί λέβητες                                                                  

                               Λέβητες compact ατομικής θέρμανσης                                        

                              Αερολέβητες                                                                             

                               Λέβητες αερίων καυσίμων                                                           

                               Λέβητες υψηλής αντίθλιψης (πιεστικοί )                                       

                              Δομή λεβήτων                                                                           

                              Ξηρός θάλαμος καύσης                                                             

                              Η σήμανση του λέβητα                                                               

                              Το σήμα ποιότητας CE                                                              

                              Ο υπολογισμός του λέβητα                                                        

                              Βαθμός απόδοσης                                                                    

                              Όργανα ελέγχου και ασφάλειας                                             

                              Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) καυστήρα                                       

                              Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) ασφαλείας                                      

                              Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) κυκλοφορητή                                  

                              Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) χαμηλής θερμοκρασίας                    

                              Θερμόμετρο νερού                                                                     

                              Μανόμετρο ( υψόμετρο )                                                             

                              Θερμόμετρο καυσαερίων ( πυρόμετρο )                                       

                              Επιτηρητής πίεσης νερού                                                           

                              Η συντήρηση του λέβητα                                                            

                              Έλεγχος διαρροών                                                                    

                              Έλεγχος για διαφυγή καυσαερίων                                              

                              Έλεγχος μόνωσης                                                                     

                              Καθαρισμός                                                                            

                              Χημικός καθαρισμός                                                                  

                              Ξηρός καθαρισμός                                                                    

                               Επίτοιχοι λέβητες αερίου                                                           

                                                                                                                              

                ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ                                                                                          

                               Γενικά                                                                                      

                               Κατασκευή                                                                               

                               Κτιστές από προκατασκευασμένα κομάτια                                  

                               Μεταλλικές ανοξείδωτες διπλού τοιχώματος                                 

                               Με τσιμεντοσωλήνες                                                                  

                               Εγκατάσταση                                                                           

                               Καπναγωγός                                                                            

                               Ελκυσμός                                                                                 

                               Αιτίες ελλιπούς ελκυσμού                                                          

                               Υπολογισμός καμινάδας                                                            

                               Κοινή καμινάδα                                                                         

                               Υγροποίηση                                                                             

                                                                                                                             

                ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ                                                                                         

                               Γενικά                                                                                      

                               Δεξαμενές πετρελαίου                                                            

                               Πλαστικές δεξαμενές                                                                 

                               Χαλύβδινες δεξαμενές                                                                

                               Σωλήνας πλήρωσης                                                                   

                               Σωλήνας εξαερισμού                                                                 

                               Ανθρωποθυρίδα                                                                        

                               Κρουνός εξυδάτωσης                                                                 

                               Δείκτης στάθμης πετρελαίου                                                      

                               Σωλήνας παροχής πετρελαίου – βαλβίδες πετρελαίου                  

                               Σωλήνας επιστροφής καυσίμου                                                   

                               Η θέση της δεξαμενής                                                                

                               Χωρητικότητα της δεξαμενής                                                       

                               Δεξαμενές αερίων καυσίμων                                                  

                               Δεξαμενές φυσικού αερίου                                                         

                               Δεξαμενές υγραερίων καυσίμων                                                  

                               Σταθερές δεξαμενές υγραερίων                                                   

                               Φιάλες υγραερίων                                                                      

                               Έλεγχος δεξαμενών υγραερίων                                                   

                                                                                                                             

                ΚΑΥΣΙΜΑ - ΚΑΥΣΗ                                                                                 

                               Γενικά                                                                                      

                               Θερμογόνος δύναμη ή θερμαντική αξία                                        

                               Ποιότητα καυσίμου                                                                    

                               Καύσιμα κεντρικών θερμάνσεων                                                  

                               Το πετρέλαιο diesel                                                                   

                               Τα υγραέρια                                                                             

                               Το φυσικό αέριο                                                                        

                               Η καύση                                                                                   

                                                                                                                             

                ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ                                                                    

                               Γενικά                                                                                      

                               Βασική διάκριση των καυστήρων                                                 

                               Καυστήρες στερεών καυσίμων                                                    

                              Καυστήρες υγρών καυσίμων                                                       

                              Καυστήρες μαζούτ                                                                    

                              Καυστήρες πετρελαίου diesel                                                     

                              Εξάτμισης                                                                                

                              Περιστροφικοί                                                                           

                              Διασκορπισμού                                                                         

                              Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης                                  

                              Τα συστήματα των καυστήρων                                                    

                              Συστημα παροχής καυσίμου                                                      

                              Σύστημα παροχής αέρα                                                             

                              Σύστημα ανάφλεξης                                                                  

                              Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού                                            

                               Τα μέρη του καυστήρα                                                               

                              Κορμός καυστήρα                                                                     

                              Κινητήρας καυστήρα                                                                  

                              Φτερωτή καυστήρα ή ανεμιστήρας                                               

                              Μετασχηματιστής καυστήρα                                                       

                              Αντλία πετρελαίου                                                                     

                              Ηλεκτρονικό καυστήρα                                                              

                              Βάση ηλεκτρονικού                                                                   

                              Μπεκ                                                                                       

                              Φωτοκύταρο                                                                             

                              Ηλεκτρόδια έναυσης                                                                  

                              Η μπούκα                                                                                 

                        1    Κατανομή αέρα στην μπούκα                                                     

                              Ο διασκορπιστής                                                                      

                              Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου                                       

                              Φλάντζα στήριξης καυστήρα                                                       

                              Ράβδος μπεκ ( σωλήνας πετρελαίου )                                         

                              Καλώδια υψηλής τάσης                                                             

                              Πυκνωτής                                                                                 

                              Τάμπερ αέρα                                                                            

                              Γυαλί επιθεώρησης φλόγας                                                        

                              Προθερμαντήρας πετρελαίου                                                      

                              Κάλυμμα καυστήρα                                                                   

                              Κόμπλερ αντλίας                                                                       

                               Λειτουργία καυστήρα                                                             

                              Επιλογή καυστήρα                                                                    

                              Αντίθλιψη                                                                                 

                              Κατάθλιψη                                                                               

                               Επιλέγοντας μπεκ                                                                  

                              Παροχή μπεκ                                                                            

                              Γωνία ψεκασμού                                                                       

                              Κατανομή πετρελαίου                                                                

                               Δίκτυο παροχής πετρελαίου                                                  

                              Θέση δεξαμενής σε σχέση με το καυστήρα                                  

                              Δεξαμενή ψηλότερα από τον καυστήρα                                       

                              Δεξαμενή χαμηλότερα από τον καυστήρα                                    

                              Δεξαμενή στο ύψος του καυστήρα                                              

                               Καύση πετρελαίου                                                                  

                               Παρατηρήσεις πάνω στη καύση του πετρελαίου                           

                               Ρύθμιση καύσης                                                                       

                               Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου                                                   

                              Όργανα μέτρησης                                                                      

                              Μέτρηση αιθάλης                                                                      

                              Μέτρηση CO2                                                                           

                              Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων                                           

                              Βαθμός απόδοσης                                                                    

                                 ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   ΑΙΤΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                

                                                                                                                             

                ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ                                                                             

                               Γενικά                                                                                      

                               Ατμοσφαιρικοί καυστήρες                                                          

                               Διατάξεις ανάφλεξης                                                                 

                               Η φλόγα πιλότος                                                                       

                               Η πιεζοηλεκτρική έναυση                                                           

                               Με ηλεκτρόδια σπινθηρισμού                                                     

                               Διατάξεις ασφαλείας                                                                 

                               Θερμοηλεκτρική ασφάλεια ανάφλεξης                                         

                               Ηλεκτρόδιο ιονισμού                                                                  

                               Δίοδος υπεριώδους ακτινοβολίας                                                

                                                                                                                             

                               ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ                                              

                               Γενικά                                                                                      

                               Σύστημα παροχής καυσίμου                                                      

                               Το φίλτρο                                                                                 

                               Ο ρυθμιστής πίεσης                                                                   

                               Ρυθμιστής πίεσης καυστήρα                                                      

                               Λειτουργία                                                                                

                               Οι πρεσοστάτης                                                                        

                               Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου                                              

                               Multi bloc                                                                                 

                               Σύστημα παροχής αέρα                                                          

                               Το κέλυφος                                                                               

                               Ο ανεμιστήρας                                                                          

                               Ο ρυθμιστής της παροχής του αέρα                                            

                               Σωλήνας ανάμειξης ( μπούκα )                                                   

                               Σύστημα έναυσης                                                                   

                               Σύστημα ελέγχου                                                                   

                               Έλεγχος αέρα καύσης                                                               

                               Έλεγχος της πίεσης στην κατάθλιψη του ανεμιστήρα                    

                               Έλεγχος της πίεσης στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα                 

                               Έλεγχος της διαφορικής πίεσης                                                  

                               Έλεγχος φλόγας                                                                       

                               Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας                                                

                               Ηλεκτρόδια ιονισμού                                                                  

                               Αρχική εκκίνηση πιεστικού καυστήρα αερίου                               

                               Παρατηρήσεις                                                                           

                                                                                                                             

                               ΑΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – boilers                                   

                               Γενικά                                                                                      

                               Είδη εναλλακτών                                                                       

                               Εναλλάκτες με μανδύα                                                              

                               Πλακοειδής εναλλάκτες                                                             

                               Λέβητες με ενσωματωμένο εναλλάκτη                                          

                               Εναλλάκτης με σερπαντίνα                                                         

                               Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας                                                          

                               Εναλλάκτες ροής                                                                      

                               Μπόιλερ με δύο σερπαντίνες και ενδιάμεσο αδρανές υγρό             

                               Κατάταξη μπόιλερ                                                                     

                               Τύποι μπόιλερ                                                                          

                               Παταριού                                                                                  

                               Οριζόντιο τοίχου                                                                        

                               Κάθετο τοίχου                                                                           

                               Κάθετο και οριζόντιο λεβητοστασίου                                           

                               Ηλεκτρική σύνδεση                                                                    

                               Παρατηρήσεις                                                                           

                               Ηλιακά συστήματα                                                                  

                               Διαφορικός θερμοστάτης                                                            

                               Σύνδεση μπόιλερ με λέβητα                                                       

                              Απ’ ευθείας στο κύκλωμα θέρμανσης                                          

                              Με δικό του κυκλοφορητή                                                          

                              Με δική του βάνα αυτονομίας                                                     

                              Σύνδεση μπόιλερ με λέβητα και ηλιακούς συλλέκτες                    

                              Σύνδεση δύο ή περισσοτέρων μπόιλερ μαζί                                  

                              Εν σειρά                                                                                   

                              Εν παραλλήλω                                                                         

                              Απαιτούμενη ισχύς λέβητα                                                         

                              Βλάβες                                                                                    

                              Παρατηρήσεις                                                                           

                              Όργανα ασφαλείας                                                                 

                              Ασφαλιστική βαλβίδα                                                                

                              Βαλβίδα αντεπιστροφής                                                             

                              Δοχείο διαστολής                                                                      

                              Μειωτής πίεσης                                                                         

                              Αναμικτικός θερμοστάτης                                                           

                              Βαλβίδα ασφαλείας κενού                                                         

                                                                                                                             

                ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                  

                              Εισαγωγή                                                                                 

                              Ο υπολογισμός της κατανομής των δαπανών                                

                              Ο υπολογισμός της δαπάνης θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος  

                              Με ωρομετρητές                                                                        

                              Με θερμιδομετρητές                                                                   

                              Χωρίς μετρητές                                                                          

                              Έκτατες ανάγκες                                                                       

                              Μόνιμη διακοπή θέρμανσης                                                        

                              Παρατήρηση