Αρχική Διευθύνσεις Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι - Στρατιωτικών Σχολών
Διευθύνσεις Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι - Στρατιωτικών Σχολών
Αξιολόγηση Χρήστη: / 7
ΧείριστοΆριστο 

Σχολές και τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου κατά Επιστημονικό Πεδίο

Επιστημονικό Πεδίο 1

Κωδικός Μηχανογραφικού Σχολή ή Τμήμα Ίδρυμα Πόλη
101 Θεολογίας ΑΕΙ Αθήνα
102 Φιλοσοφίας ΑΕΙ Πάτρα
103 Θεολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. ΑΕΙ Καλαμάτα
105 Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ Αθήνα
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή
109 Φιλολογίας ΑΕΙ Αθήνα
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ Αθήνα
111 Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
113 Φιλολογίας ΑΕΙ Ιωάννινα
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ Ιωάννινα
115 Φιλολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
117 Νομικής ΑΕΙ Αθήνα
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΑΕΙ Αθήνα
119 Νομικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
121 Νομικής Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΑΕΙ Ιωάννινα
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. ΑΕΙ Αθήνα
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
126 Κοινωνιολογίας Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Αθήνα
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Αθήνα
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Ιωάννινα
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Αθήνα
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Αθήνα
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΑΕΙ Πάτρα
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
138 Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Πάτρα
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου ΑΕΙ Ρόδος
145 Ιστορίας Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα
146 Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. ΑΕΙ Αθήνα
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
151 Ψυχολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΑΕΙ Αθήνα
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΑΕΙ Ιωάννινα
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου ΑΕΙ Ρόδος
163 Κινηματογράφου ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη
168 Θεάτρου ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
169 Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ Πάτρα
170 Ψυχολογίας Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
171 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Προγρ. Ψυχολογ.) ΑΕΙ Αθήνα
172 Ψυχολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΑΕΙ Αθήνα
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
175 Φιλολογίας ΑΕΙ Πάτρα
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου ΑΕΙ Ρόδος
182 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ.(Ιταλικής) ΑΕΙ Αθήνα
183 Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολ. (Ισπανικής) ΑΕΙ Αθήνα
184 Βαλκανικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Φλώρινα
186 Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου ΑΕΙ Κόρινθος
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου ΑΕΙ Καλαμάτα
192 Σλαβικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Φλώρινα
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Φλώρινα
342 Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΑΕΙ Πειραιάς
357 Πολιτικών Επιστημών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου ΑΕΙ Ναύπλιον
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων ΑΕΙ Αγρίνιο
384 Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ΑΕΙ Αθήνα
385 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Μετ. ή Διερμ. ΑΕΙ Κέρκυρα
386 Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου - Ειδ. Ισπ. Γλ. & Πολιτ. ΑΕΙ Κέρκυρα
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ Αθήνα
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης ΑΕΙ Σέρρες
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας ΑΕΙ Τρίκαλα
406 Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα
408 Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας ΤΕΙ Πύργος
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολόγγι
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα
641 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρα
643 Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
661 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνα
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) ΤΕΙ Αθήνα
692 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα
694 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου ΤΕΙ Άρτα
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
866 Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη

 

 

Επιστημονικό Πεδίο 2

Κωδικός Μηχανογραφικού Σχολή ή Τμήμα Ίδρυμα Πόλη
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Αθήνα
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Ιωάννινα
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΑΕΙ Πάτρα
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΑΕΙ Πάτρα
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου ΑΕΙ Ρόδος
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΑΕΙ Αθήνα
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΑΕΙ Ιωάννινα
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου ΑΕΙ Ρόδος
163 Κινηματογράφου ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΑΕΙ Αθήνα
174 Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου ΑΕΙ Κόρινθος
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου ΑΕΙ Σάμος
243 Μαθηματικών ΑΕΙ Αθήνα
245 Μαθηματικών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
247 Μαθηματικών ΑΕΙ Πάτρα
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
249 Μαθηματικών ΑΕΙ Ιωάννινα
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη
251 Μαθηματικών Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
252 Μαθηματικών Αιγαίου ΑΕΙ Σάμος
253 Φυσικής ΑΕΙ Αθήνα
255 Φυσικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
257 Φυσικής ΑΕΙ Πάτρα
259 Φυσικής ΑΕΙ Ιωάννινα
261 Φυσικής Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
262 Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων ΑΕΙ Πειραιάς
263 Χημείας ΑΕΙ Αθήνα
265 Χημείας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
267 Χημείας ΑΕΙ Πάτρα
269 Χημείας ΑΕΙ Ιωάννινα
270 Χημείας Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
272 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών ΑΕΙ Ιωάννινα
273 Γεωπονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη
277 Βιολογίας ΑΕΙ Αθήνα
279 Βιολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
281 Βιολογίας ΑΕΙ Πάτρα
282 Βιολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ Αθήνα
285 Γεωλογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
287 Γεωλογίας ΑΕΙ Πάτρα
288 Επιστήμης των Υλικών ΑΕΙ Πάτρα
310 Γεωγραφίας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) ΑΕΙ Αθήνα
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) ΑΕΙ Αθήνα
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ Αθήνα
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Φλώρινα
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
338 Πληροφορικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
339 Πληροφορικής ΑΕΙ Πειραιάς
340 Πληροφορικής ΑΕΙ Ιωάννινα
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Φλώρινα
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου ΑΕΙ Σάμος
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου ΑΕΙ Αθήνα
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου ΑΕΙ Τρίπολη
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου ΑΕΙ Τρίπολη
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
366 Πληροφορικής Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας ΑΕΙ Λαμία
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Κοζάνη
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ Αθήνα
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης ΑΕΙ Σέρρες
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας ΑΕΙ Τρίκαλα
406 Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα
408 Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ Αθήνα
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
524 Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Πάτρας ΤΕΙ Πύργος
531 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
533 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισα
535 Φυτικής Παραγωγής Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
536 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Καλαμάτα
537 Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα
538 Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
539 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
540 Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
541 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισα
542 Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα
546 Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι
548 Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας ΤΕΙ Δράμα
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας ΤΕΙ Καρπενήσι
552 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας ΤΕΙ Καρδίτσα
554 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Καλαμάτα
555 Ιχθυοκομίας - Αλιείας ΤΕΙ Μεσολόγγι
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Μεσολόγγι
690 Προσχολικής Αγωγής (Πρώην Βρεφονηπιοκομίας) ΤΕΙ Αθήνα
692 Βρεφονηπιοκομίας Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα
694 Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
698 Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ζάκυνθος
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) Πρώην (Ειδ.Κατηγ. ) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην Ειδ.Κατηγ. ) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα

 

 

Επιστημονικό Πεδίο 3

Κωδικός Μηχανογραφικού Σχολή ή Τμήμα Ίδρυμα Πόλη
190 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου ΑΕΙ Σπάρτη
277 Βιολογίας ΑΕΙ Αθήνα
279 Βιολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ Ιωάννινα
281 Βιολογίας ΑΕΙ Πάτρα
282 Βιολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας ΑΕΙ Λάρισα
289 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Αθήνα
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη
291 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
293 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Πάτρα
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου ΑΕΙ Αθήνα
295 Ιατρικής ΑΕΙ Αθήνα
297 Ιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
299 Ιατρικής ΑΕΙ Πάτρα
300 Ιατρικής Θεσσαλίας ΑΕΙ Λάρισα
301 Ιατρικής ΑΕΙ Ιωάννινα
302 Ιατρικής Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη
303 Οδοντιατρικής ΑΕΙ Αθήνα
304 Ιατρικής Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
305 Οδοντιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
306 Νοσηλευτικής ΑΕΙ Αθήνα
307 Κτηνιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας ΑΕΙ Καρδίτσα
615 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα
616 Φυσικοθεραπείας Πάτρας ΤΕΙ Αίγιο
617 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
618 Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρα
619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα
620 Λογοθεραπείας Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα
621 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνα
623 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
625 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Λάρισα
627 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ΤΕΙ Αθήνα
628 Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης ΤΕΙ Σητεία
629 Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνα
633 Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ Αθήνα
635 Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής) ΤΕΙ Αθήνα
637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνα
639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
645 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνα
647 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
649 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρα
651 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισα
652 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμία
653 Νοσηλευτικής Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
654 Νοσηλευτικής Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα
655 Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνα
657 Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
659 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμία
667 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ Αθήνα
719 Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα

 

 

Επιστημονικό Πεδίο 4

Κωδικός Μηχανογραφικού Σχολή ή Τμήμα Ίδρυμα Πόλη
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΑΕΙ Ιωάννινα
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
203 Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
205 Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ Πάτρα
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης ΑΕΙ Ξάνθη
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
210 Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργ. Πόρων Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Κοζάνη
211 Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης ΑΕΙ Ορεστιάδα
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΑΕΙ Πάτρα
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης ΑΕΙ Χανιά
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΑΕΙ Πάτρα
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
220 Μηχανικών Η/Υ, Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ ΑΕΙ Πάτρα
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου ΑΕΙ Χίος
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης ΑΕΙ Ξάνθη
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης ΑΕΙ Ξάνθη
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
228 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης ΑΕΙ Χανιά
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ Πάτρα
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης ΑΕΙ Ξάνθη
235 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
237 Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου ΑΕΙ Σύρος
239 Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ Πάτρα
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
241 Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης ΑΕΙ Χανιά
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα
262 Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων ΑΕΙ Πειραιάς
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων ΑΕΙ Αγρίνιο
272 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών ΑΕΙ Ιωάννινα
273 Γεωπονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ Ιωάννινα
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας ΑΕΙ Λάρισα
288 Επιστήμης των Υλικών ΑΕΙ Πάτρα
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Φυτικής Παραγωγής) ΑΕΙ Αθήνα
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικού Παν. Αθήνας (πρώην Ζωικής Παραγωγής) ΑΕΙ Αθήνα
325 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
328 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ Αθήνα
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης ΑΕΙ Χανιά
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΑΕΙ Πειραιάς
338 Πληροφορικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
339 Πληροφορικής ΑΕΙ Πειραιάς
340 Πληροφορικής ΑΕΙ Ιωάννινα
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου ΑΕΙ Σάμος
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης ΑΕΙ Ορεστιάδα
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου ΑΕΙ Μυτιλήνη
358 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πελοποννήσου ΑΕΙ Τρίπολη
359 Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου ΑΕΙ Τρίπολη
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. ΑΕΙ Βέροια
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας ΑΕΙ Νάουσα
366 Πληροφορικής Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα
367 Τεχνών, Ήχου & Εικόνας Ιονίου ΑΕΙ Κέρκυρα
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Ιωαννίνων ΑΕΙ Αγρίνιο
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας ΑΕΙ Λαμία
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης ΑΕΙ Χανιά
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας ΑΕΙ Κοζάνη
443 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνα
444 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Αθήνα
445 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιάς
447 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
449 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Πάτρα
451 Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ Λάρισα
453 Πολιτικών Δομικών Έργων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
455 Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σέρρες
457 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Αθήνα
461 Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιάς
465 Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρα
467 Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισα
469 Μηχανολογίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
471 Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλα
473 Μηχανολογίας Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη
475 Μηχανολογίας ΤΕΙ Σέρρες
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης ΑΕΙ Ξάνθη
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας ΤΕΙ Αθήνα
479 Μηχανολογίας ΤΕΙ Χαλκίδα
480 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ Αθήνα
483 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πειραιάς
487 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρα
489 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισα
491 Ηλεκτρολογίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
493 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλα
495 Ηλεκτρολογίας Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Αθήνα
498 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμία
499 Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδα
501 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνα
503 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιάς
505 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
506 Πληροφορικής & Τεχνολογίας Yπολογιστών ΤΕΙ Λαμία
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Αθήνα
509 Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνα
510 Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕΙ Σέρρες
511 Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνα
512 Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνα
513 Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλα
514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη
515 Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ΤΕΙ Καλαμάτα
516 Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνα
518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνα
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Πρώην Διακοσμητικής) ΤΕΙ Αθήνα
520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνα
521 Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνα
522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Λάρισας ΤΕΙ Καρδίτσα
523 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Πάτρα
528 Αρχιτεκτονικής Τοπίου Καβάλας ΤΕΙ Δράμα
529 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών Καλαμάτας ΤΕΙ Σπάρτη
531 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
532 Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κρήτης ΤΕΙ Χανιά
533 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισα
535 Φυτικής Παραγωγής Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
536 Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Καλαμάτα
537 Φυτικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα
538 Φυτικής Παραγωγής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
539 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
540 Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
541 Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισα
542 Ζωικής Παραγωγής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα
544 Γεωργικής Μηχ/γίας & Υδάτ. Πόρων ΤΕΙ Μεσολόγγι
545 Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΤΕΙ Λάρισα
546 Βιολογικής Γεωργίας Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι
547 Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Θεσ/νίκης ΤΕΙ Μουδανιά
548 Ιχθυοκομίας - Αλιείας Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα
549 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης ΤΕΙ Κατερίνη
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Καβάλας ΤΕΙ Δράμα
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λαμίας ΤΕΙ Καρπενήσι
552 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
553 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Λάρισας ΤΕΙ Καρδίτσα
554 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Καλαμάτα
555 Ιχθυοκομίας - Αλιείας ΤΕΙ Μεσολόγγι
556 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
557 Θερμοκηπιακών Καλλιεργ. & Ανθοκομίας ΤΕΙ Μεσολόγγι
586 Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλα
592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη
644 Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Κρήτης ΤΕΙ Ρέθυμνο
697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι
698 Οικολογίας & Περιβάλλοντος Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ζάκυνθος
701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιάς
703 Σχεδιασμού & Παραγ. Ενδυμάτων Θεσ/νίκης ΤΕΙ Κιλκίς
705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμία
709 Ηλεκτρονικής Κρήτης ΤΕΙ Χανιά
710 Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνα
712 Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
713 Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιάς
714 Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιάς
716 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνα
717 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνα
720 Αυτοματισμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
721 Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη
722 Αυτοματισμού ΤΕΙ Χαλκίδα
723 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισα
724 Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ Καβάλα
725 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
726 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ. ΤΕΙ Φλώρινα
727 Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σέρρες
735 Πληροφορικής & Τεχν/γίας Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά
736 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Μεσολογγίου ΤΕΙ Ναύπακτο
737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών Χαλκίδας ΤΕΙ Χαλκίδα
738 Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Λάρισας ΤΕΙ Τρίκαλα
739 Τεχνολογίας Τροφίμων Λάρισας ΤΕΙ Καρδίτσα
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) Πρώην (Ειδ.Κατηγ. ) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην Ειδ.Κατηγ. ) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) ΣΤ/ΑΣ Διάφορες
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα

 

 

Επιστημονικό Πεδίο 5

Κωδικός Μηχανογραφικού Σχολή ή Τμήμα Ίδρυμα Πόλη
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου ΑΕΙ Αθήνα
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου ΑΕΙ Αθήνα
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ Πειραιάς
157 Ναυτιλιακών Σπουδών ΑΕΙ Πειραιάς
161 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου ΑΕΙ Χίος
191 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΕΙ Λιβαδειά
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων ΑΕΙ Αγρίνιο
309 Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ Αθήνα
311 Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
315 Οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ Πειραιάς
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ Πειραιάς
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΑΕΙ Πειραιάς
319 Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ Πάτρα
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου ΑΕΙ Χίος
321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΑΕΙ Πειραιάς
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη
345 Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ Ιωάννινα
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων ΑΕΙ Αγρίνιο
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα
349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ Πάτρα
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης ΑΕΙ Ορεστιάδα
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου ΑΕΙ Τρίπολη
364 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας ΑΕΙ Έδεσσα
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας ΑΕΙ Νάουσα
400 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου ΑΕΙ Σπάρτη
525 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας ΤΕΙ Αμαλιάδα
526 Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης ΤΕΙ Ιεράπετρα
527 Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος
543 Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
549 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης ΤΕΙ Κατερίνη
558 Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη
559 Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιάς
561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
563 Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρα
565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισα
567 Λογιστικής Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
569 Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλα
571 Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη
575 Λογιστικής ΤΕΙ Σέρρες
577 Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδα
578 Λογιστικής Ηπείρου ΤΕΙ Πρέβεζα
579 Λογιστικής ΤΕΙ Μεσολόγγι
580 Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά
581 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνα
582 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ΤΕΙ Λάρισα
583 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
584 Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτα
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνα
586 Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλα
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλα
589 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρα
590 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισα
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
594 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτα
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σέρρες
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη
597 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδα
598 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολόγγι
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα
603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνα
604 Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά ΤΕΙ Σπέτσες
605 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη
607 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρα
609 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισα
610 Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα
611 Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο
614 Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος
631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνα
710 Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιάς
726 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ. ΤΕΙ Φλώρινα
728 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρα
729 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολόγγι
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά
731 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαμάτα
732 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου ΤΕΙ Πρέβεζα
733 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Λευκάδα
734 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Γρεβενά
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας ΤΕΙ Θήβα
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι
745 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Αμφισσα
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα

Πηγή: mixanografiko.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μηχανογραφικό δελτίο , βάσεις,ύλη και στατιστικά  συνδεθείτε με το Site  mixanografiko.gr

 

 

 

 
Copyright © 2019 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter