Διάταξη πραγματικών αριθμών
Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Θεωρία

 Ασκήσεις  

Τests

 

1. Γνωστές ανισότητες

  1. Ανάπτυξης    
2. Οι ανισώσεις και οι αποδείξεις τους  2. Αντιστοίχισης    
3.Πακέτο θεωρίας  3. Πολλαπλής επιλογής    
   4. Σωστό - Λάθος   Κριτήρια  
   5. Διάταξης  1. Κριτήριο 1( 1 ώρα)  
   6. Συμπλήρωσης κενού    
 
 
 
 
 
 
 
 Εφαρμογές Geogebra  Εφαρμογές Livemath   Εφαρμογές Skechpad   
1. Εφαρμογή2  1. Η ανισότητα του Euler  1. Η ανισότητα του Cauchy  
2. Άσκηση 5 Α΄Ομάδας  2 .Η ανισότητα του Cauchy    
3. Άσκηση 6 Α΄ Ομάδας  3. H ανισότητα του Schwartz    
4. Άσκηση 1 Β΄ Ομάδας  4. H ανισότητα του Bernoulli    
5. Άσκηση 2 Β΄Ομάδας  5. Υπολογισμός των α2+αβ+β2  και α2-αβ+β2        
6. Άσκηση 3 Β΄Ομάδας  6. Η παράσταση α + 1/α    
7. Άσκηση 4 Β΄Ομάδας      

 
Copyright © 2020 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Καθηγητής Μαθηματικών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Αριθμός επισκεπτών από 15/09/2005 .... Hit Counter